Váš osobní pokoj je vždy k dispozici a vždy víte, kde ho najít. Sdílejte svůj odkaz s někým, abyste s ním mohli zahájit okamžitou schůzku. Osobní pokoj zahrnuje následující výhody:

  • Váš osobní pokoj je vždy na stejném místě; Adresa URL, adresa videa a telefonní čísla se nikdy nemění.

  • Účastníci, kteří používají video systémy nebo zařízení Místnosti Webex nebo stolní zařízení, se mohou také připojit, pokud jim jejich účet Schůzky umožňuje připojit se ke schůzkám z videozařízení.

  • Virtuální čekárna nebo lobby, kde lidé čekají, pokud se pokusí připojit k vaší schůzce v osobní místnosti předem nebo jste svou osobní místnost uzamkli.

Použití osobní místnosti při schůzkách

V částiSchůzky můžete pozvat lidi na schůzky ve vaší osobní místnosti:

Použití osobní místnosti v aplikaci Webex

Pokud je vaše osobní místnost Webex přidružena k aplikaci Webex, můžete použít následující zkratky osobní místnosti:

Pokud je váš web Webex spravován v Centru řízení nebo je propojen s Centremřízení, vaše osobní místnost již bude přidružena k aplikaciWebex. Pokud tomu tak není, můžete jej ručně přidružit v aplikaci Webex. Další informace naleznete v tématu Nastavení osobní místnosti .