Vaše osobní místnost je vždy k dispozici a vždy víte, kde ji najít. Sdílejte s někým svůj odkaz, abyste s ním mohli zahájit okamžitou schůzku. Osobní místnost zahrnuje následující výhody:

  • Vaše osobní místnost je vždy na stejném místě; adresa URL, adresa videa a čísla pro přímé volání se nikdy nemění.

  • Účastníci používající videosystémy nebo zařízení Webex pro místnosti nebo stolní zařízení se mohou také připojit, pokud jim jejich účet Meetings umožňuje připojit se ke schůzkám z videozařízení.

  • Virtuální čekárna nebo předsálí, kde lidé čekají, pokud se předem pokusí připojit ke schůzce v osobní místnosti nebo pokud jste svou osobní místnost uzamkli.

Použití osobní místnosti na schůzkách

Na schůzkách můžete pozvat lidi na schůzky ve své osobní místnosti:

Použití osobní místnosti v aplikaci Webex

Pokud je vaše osobní místnost Webex přidružena k aplikaci Webex, můžete použít následující zástupce osobní místnosti:

Pokud je váš web služby Webex spravován v centru Control Hub nebo je propojen s centrem Control Hub, bude vaše osobní místnost již přidružena k aplikaci Webex. Pokud tomu tak není, můžete ji ručně přidružit v aplikaci Webex. Další informace najdete v tématu Nastavení osobní místnosti .