Když se připojíte ke schůzce nebo webináři jako tlumočník, automaticky se připojíte ke zvukovému kanálu v jazyce, který vám hostitel přiřadil. Pokud jste tedy byli přiřazeni k tlumočení z angličtiny do nizozemštiny, připojíte se ke kanálu v nizozemštině. Výchozí a cílový jazyk se zobrazí na obrazovce a můžete mezi nimi přepínat při každé změně jazyka, do kterého tlumočíte.

 
Tato funkce není dostupná ve webinářích v zobrazení webcastu.

Než začnete

Tato funkce je podporována v aplikacích Webex Meetings a Webex Webinars. V aplikaci Webex je tato funkce k dispozici na naší platformě pro schůzky Webex Suite. Zjistěte, zda vaše schůzky používají platformu pro schůzky Webex Suite.

V aplikaci Webex není tato funkce k dispozici pro Webex pro státní správu.

Vyberte jazyk zvukového kanálu, ve kterém chcete být slyšet.

Vybraný jazyk se zvýrazní, označující váš aktuální zvukový kanál.