Když se připojíte ke schůzce nebo webináři jako tlumočník, automaticky se připojíte ke zvukovému kanálu v jazyce, který vám hostitel přiřadil. Pokud jste tedy byli přiřazeni k tlumočení z angličtiny do nizozemštiny, připojíte se ke kanálu v nizozemštině. Výchozí a cílový jazyk se zobrazí na obrazovce a můžete mezi nimi přepínat při každé změně jazyka, do kterého tlumočíte.

 
Tato funkce není dostupná ve webinářích v zobrazení webcastu.

Vyberte jazyk zvukového kanálu, ve kterém chcete být slyšet.

Hlavní zvýraznění vybraného jazyka označující aktuální zvukový kanál.