Když se připojíte ke schůzce nebo webináři jako tlumočník, automaticky se připojíte ke zvukovému kanálu jazyka, který vám hostitel přidělil. Pokud jste tedy byli přiřazeni k tlumočení z angličtiny do holandštiny, připojíte se k nizozemskému jazykovému kanálu. Zdrojový a cílový jazyk se zobrazí na obrazovce a můžete mezi nimi přepínat, kdykoli změníte jazyk, do kterého tlumočíte.

Vyberte jazyk zvukového kanálu, ve kterém chcete být slyšet.

Vybraný jazyk zvýrazní váš aktuální zvukový kanál.