Når du blir med i et møte eller webinar som tolk, blir du automatisk med i lydkanalen for språket verten tilordnet til deg. Så hvis du ble tilordnet til å tolke fra engelsk til nederlandsk, blir du med i den nederlandske språkkanalen. Kilde- og målspråket vises på skjermen, og du kan bytte mellom dem når du endrer hvilket språk tolken skal endres til.

Velg språket for lydkanalen du vil bli hørt på.

Det valgte språket utheves for å angi gjeldende lydkanal.