Når du blir med i et møte eller nettseminar som tolk, blir du automatisk med i lydkanalen for språket som verten tilordnet deg. Så hvis du ble tildelt å tolke fra engelsk til nederlandsk, blir du med i den nederlandskspråklige kanalen. Kilde- og målspråket vises på skjermen, og du kan bytte mellom dem når du endrer språket du tolker til.

 
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i nettseminarer i nettpresentasjonsvisning.

Velg språket for lydkanalen du vil bli hørt på.

Det valgte språket utheves for å indikere din gjeldende lydkanal.