כאשר אתה מצטרף לפגישה או סמינר מקוון כמתורגמן, אתה מצטרף אוטומטית לערוץ האודיו עבור השפה שהמארח הקצה לך. לכן, אם הוקצתם לפרש מאנגלית להולנדית, אתם מצטרפים לערוץ השפה ההולנדית. שפת המקור ושפת היעד מופיעות על המסך שלך ותוכל לעבור ביניהן בכל פעם שאתה משנה את השפה שאליה אתה מתפרש.

 
תכונה זו אינה זמינה בסמינרים מקוונים בתצוגת שידור אינטרנט.

בחר את השפה של ערוץ האודיו שבו אתה רוצה להישמע.

השפה שבחרת מדגישה כדי לציין את ערוץ השמע הנוכחי שלך.