Når du deltager i et møde eller webinar som tolk, deltager du automatisk i lydkanalen for det sprog, som værten har tildelt dig. Så hvis du fik til opgave at tolke fra engelsk til hollandsk, tilmelder du dig den hollandske sprogkanal. Kilde- og målsproget vises på din skærm, og du kan skifte mellem dem, når du ændrer det sprog, du tolker til.

 
Denne funktion er ikke tilgængelig i webinarer i webcast-visning.

Vælg sproget for den lydkanal, du ønsker at blive hørt på.

Det valgte sprog fremhæves for at angive din aktuelle lydkanal.