Kada se pridružite sastanku ili vebinaru kao prevodilac, automatski se pridružujete audio kanalu za jezik koji vam je organizator dodelio. I, ako ste dodeljeni da prevodite sa engleskog na holandski, pridružite se holandskom jeziku. Izvorni i ciljni jezik se prikazuju na ekranu i možete da se prebacujete između njih kad god promenite jezik na koji prevodite.

 
Ova funkcija nije dostupna u vebinarima u prikazu vebkasta.

Izaberite jezik audio kanala za koji želite da vas čuju.

Izabrani jezici označavaju vaš trenutni audio kanal.