Kada se pridružite sastanku ili vebinaru kao prevodilac, automatski se pridružujete audio kanalu za jezik koji vam je domaćin dodelio. Dakle, ako vam je dodeljeno da tumačite sa engleskog na holandski, pridružite se kanalu holandskog jezika. Izvorni i ciljni jezik se pojavljuju na ekranu i možete da se prebacujete sa jedne na drugu svaki put kada promenite jezik na koji tumačite.

Izaberite jezik audio kanala na kojem želite da se čuje.

Izabrani jezik ističe da bi označio trenutni audio kanal.