När du deltar i ett möte eller ett webbseminarium som tolk deltar du automatiskt i ljudkanalen för det språk som värden har tilldelat dig. Så om du har fått i uppdrag att tolka från engelska till nederländska går du med i den nederländska språkkanalen. Käll- och målspråket visas på skärmen och du kan växla mellan dem när du ändrar det språk som du tolkar till.

 
Den här funktionen är inte tillgänglig i webbseminarier i webbsändningsvy.

Välj språket för den ljudkanal som du vill höras på.

Ditt valda språk markeras för att ange din aktuella ljudkanal.