När du deltar i ett möte eller webbsinar som en toktoare ansluter du automatiskt till ljudkanalen på det språk som värden har tilldelat dig. Om du har tilldelats att tolka från engelska till holländska ansluter du dig till den holländska språkkanalen. Käll- och målspråket visas på skärmen och du kan växla mellan dem när du ändrar vilket språk som din tolkar till.

Välj språk på den ljudkanal som du vill höras på.

Dina valda språk markerar för att ange din aktuella ljudkanal.