Zařízení řady Room můžete používat k uskutečňování hovorů a zařízení Webex Board k práci na tabuli. Sdílený obsah se zobrazuje na obou zařízeních a tabule se při hovorech automaticky sdílejí do zařízení pro místnosti.

K řízení hovorů a dalším nastavením se používá ovladač Touch 10.

Pokud na tabuli otevřete existující prostor Webex Teams, můžete tabuli používat k práci se sdílenými soubory a tabulemi.

Omezení

  • Drátové sdílení mimo hovor se zobrazí pouze na zařízení v místnosti.

  • Tabule mimo hovor se zobrazí pouze na zařízení Webex Board.

  • Poznámky ke sdílenému obsahu nelze vytvářet mimo hovory sdílené pomocí kabelu.

  • Pomocí kabelu HDMI nelze sdílet na tabuli. Použijte kabel, který je připojen k zařízení pro místnosti nebo k bezdrátovému sdílení.

  • Pokud chcete někomu zavolat z adresáře nebo pomocí jeho čísla a v místnosti je volné místo, musíte toto místo nejprve zavřít.

  • Přesměrování dotykem není k dispozici v režimu Companion.