Du kan använda Room-enheten för att ringa samtal och Webex Board-enheten för att använda whiteboardtavlan. Delat innehåll visas på båda enheterna och whiteboardtavlorna delas automatiskt på Room-enheten vid samtal.

En Touch 10-kontroller används för samtalskontroll och andra inställningar.

Om du öppnar ett befintligt Webex Teams-utrymme på Webex Board kan du arbeta med delade filer och whiteboard.

Begränsningar

  • Trådbundet delat samtal visas enbart på rumsenheten.

  • Whiteboard utanför samtal visas bara på Webex Board.

  • Det går inte att anteckna på delat innehåll utanför ett samtal på trådbunden delning.

  • Du kan inte dela Webex Board med en HDMI-kabel. Använd kabeln som är ansluten till rumsenheten eller trådlös delning.

  • Om du vill ringa någon från katalogen eller med deras nummer och ett befintligt utrymme är öppet i rummet måste du stänga det utrymmet först.

  • Touch Redirect är inte tillgängligt i Companion-läge.