Çağrı yapmak için Room Serisi Cihazı ve beyaz tahta kullanmak için Webex Board'u kullanabilirsiniz. Paylaşılan içerik her iki cihazda da gösterilir ve beyaz tahtalar çağrı sırasında oda cihazıyla otomatik olarak paylaşılır.

Çağrı kontrolü ve diğer ayarlar için bir Touch 10 denetleyici kullanılır.

Mevcut bir Webex Teams alanını panoda açarsanız, paylaşılan dosyalar ve beyaz tahtalar üzerinde çalışmak için panoyu kullanabilirsiniz.

Kısıtlamalar

  • Çağrıda değilken kablolu paylaşım, yalnızca oda cihazında görülür.

  • Çağrıda değilken beyaz tahta, yalnızca Webex Board'da görülür.

  • Kablolu paylaşımda, bir çağrıda değilken paylaşılan içeriğe açıklama ekleyemezsiniz.

  • Panoda, HDMI kablosu kullanarak paylaşım yapamazsınız. Oda cihazına veya kablosuz paylaşıma bağlı olan kabloyu kullanın.

  • Dizindeki bir kişiyi aramak veya kişiyi numarasını ve odada açık olan bir alanı kullanarak aramak için, ilk önce alanı kapatmanız gerekir.

  • Dokunmatik yeniden yönlendirme, Eşlikçi Modu ile kullanılamaz.