Çağrı yapmak ve beyaz tahta kullanımı için ekran Webex Board cihaz kullanabilirsiniz. Paylaşılan içerik her iki cihazda da gösterilir ve beyaz tahtalar çağrılarda oda cihazıyla otomatik olarak paylaşılır.

Çağrı kontrolü ve diğer ayarlar için dokunmatik denetleyici kullanılır.

Panoda mevcut bir Webex Uygulama alanı açarsanız paylaşılan dosyalar ve beyaz tahtalar üzerinde çalışmak için beyaz tahtayı kullanabilirsiniz.

Sınırlamalar

  • Çağrı dışında kablolu paylaşım yalnızca oda cihazında gösterir.

  • Çağrı dışında beyaz tahta yalnızca ekran Webex Board.

  • Kablolu paylaşımda çağrı dışında paylaşılan içeriğe açıklama eksersiniz.

  • Hdmi kablosu kullanarak board'da paylaşımda bulunduk. Oda cihazına veya kablosuz paylaşıma bağlı kabloyu kullanın.

  • Dizinden veya numarasını kullanarak bir birini aramak ve odada mevcut bir alan açıksa önce alanı kapatmanız gerekir.

  • Dokunma yeniden yönlendirmesi, Eşlik Modu ile kullanılamaz.

  • Webex Microsoft Teams toplantıları için Video Entegrasyonu, eşlik modundaki cihazlarda kurulumda desteklanmaz.