Za pomocą urządzenia z serii Room można nawiązywać połączenia, a tablicy Cisco Board można używać do sporządzania tablic. Współdzielona zawartość jest wyświetlana na obu urządzeniach, a tablice są automatycznie udostępniane urządzeniu w pokoju podczas połączeń.

Kontroler dotykowy służy do sterowania połączeniami i innych ustawień.

Jeśli otworzysz istniejący obszar aplikacji Webex na tablicy, możesz użyć tablicy do pracy z udostępnionymi plikami i tablicami.

Ograniczenia

  • Udział przewodowy poza połączeniem jest wyświetlany tylko na urządzeniu w pomieszczeniu.

  • Tablica na zewnątrz połączenia jest widoczna tylko na tablicy Cisco.

  • Nie można dodawać adnotacji na udostępnionej zawartości poza rozmową w udostępnionym folderze przewodowym.

  • Nie można udostępniać na pokładzie za pomocą kabla HDMI. Użyj kabla podłączonego do urządzenia znajdującego się w pomieszczeniu lub udziału bezprzewodowego.

  • Jeśli chcesz zadzwonić do kogoś z książki telefonicznej lub używając jego numeru, a w pomieszczeniu jest już wolne miejsce, musisz je najpierw zamknąć.

  • Przekierowanie dotykowe nie jest dostępne w trybie towarzysza.

  • Spotkania Webex Video Integration for Microsoft Teams nie są obsługiwane na urządzeniach skonfigurowanych w trybie towarzyszącym.

  • Aplikacje internetowe nie są obsługiwane w trybie towarzyszącym.