Du kan bruke Room Series-enheten til å ringe og bruke Webex Board for whiteboarding. Delt innhold vises på begge enhetene, og tavlene deles automatisk med romenheten i samtaler.

En Touch 10-kontroller brukes til samtalekontroll og andre innstillinger.

Hvis du åpner en eksisterende Webex Teams-plass på tavlen, kan du bruke tavlen til å jobbe med delte filer og tavler.

Begrensninger

  • Kablet deling utenfor en samtale vises bare på romenheten.

  • Whiteboard utenfor en samtale vises bare på Webex Board.

  • Du kan ikke kommentere på delt innhold utenfor en samtale på kablet deling.

  • Du kan ikke dele til bord med en HDMI-kabel. Bruk kabelen som er koblet til romenheten eller den trådløse delingen.

  • Hvis du ønsker å ringe noen fra telefonboken eller ved å bruke nummeret deres og en eksisterende plass er åpen i rommet, må du lukke plassen først.

  • Berøringsviderekobling er ikke tilgjengelig med følgemodus.