Při použití vyhledávání se ve výsledcích zobrazí lidé a zařízení ve vaší organizaci. Můžete však zavolat komukoli na Webex zadáním jeho celého jména nebo libovolného zařízení zadáním jeho úplné ADRESY SIP. Další informace o tom, komu můžete volat z výsečné desky, naleznete v tématu Určení možností volání cisco webex.

Vyhledávací pole se automaticky zapouží s nedávno použitou doménou při zadání jména nebo adresy.


Vyhledávání adresářů vrátí maximálně 100 položek.

1

Na domovské obrazovce klepněte na Volat.

2

Na obrazovce Hovor zadejte jméno, adresu nebo telefonní číslo osoby, které chcete zavolat. Vyberte kontakt z rozevíracího seznamu návrhů a klepněte na Volat.

Přístup k klávesnici: Během hovoru klepněte na libovolné místo na obrazovce a potom klepněte na ikonu klávesnice v dolní části obrazovky. To je nutné, pokud při připojování k konferenčnímu mostu SIP nebo telefonnímu systému automatického telefonického systému musíte zadat pin nebo heslo.

Přidejte účastníky do hovoru: Stiskněte tlačítko Domů a klepněte na Lidé. Vyberte Pozvat lidi na tuto schůzku a zadejte jméno účastníka, který chcete ke schůzce přidat.

3

Až budete připraveni hovor dokončit, klepněte na .