Podczas korzystania z wyszukiwania wyniki pokazują osoby i urządzenia w organizacji. Możesz jednak zadzwonić do dowolnej osoby na Webex, wpisując jej pełne imię i nazwisko lub dowolne urządzenie, wpisując pełny adres SIP. Aby uzyskać więcej informacji o tym, do kogo można dzwonić z tablicy, zobacz Określanie możliwości połączeń Cisco Webex.

Pole wyszukiwania jest automatycznie wypełniane ostatnio używaną domeną po wpisaniu nazwy lub adresu.


Wyszukiwanie w katalogu zwraca maksymalnie 100 wpisów.

1

Na ekranie głównym naciśnij pozycję Zadzwoń.

2

Na ekranie połączenia wpisz imię i nazwisko, adres lub numer telefonu osoby, do którą chcesz zadzwonić. Wybierz kontakt z rozwijanej listy sugestii i dotknij opcji Zadzwoń.

Dostęp do klawiatury: Podczas rozmowy stuknij dowolne miejsce na ekranie, a następnie dotknij ikony Klawiatura u dołu ekranu. Jest to konieczne, jeśli musisz wpisać kod PIN lub hasło podczas łączenia się z mostkiem konferencyjnym SIP lub automatycznym systemem telefonicznym.

Dodaj uczestników do rozmowy: Naciśnij przycisk Początek i stuknij pozycję Kontakty. Wybierz pozycję Zaproś osoby na to spotkanie i wprowadź nazwę uczestnika, który chcesz dodać do spotkania.

3

Gdy wszystko będzie gotowe do zakończenia połączenia, stuknij pozycję .