Du kan ringe noen fra Favoritter-, Nylige-eller Katalog-listen . Du kan også skrive inn nummeret deres i søke- eller oppringingsfeltet .


Et katalogsøk returnerer maksimalt 100 oppføringer.

1

Trykk ring på startskjermen.

2

Trykk Favoritter, Nyligeeller Katalog.

3

Velg en kontakt, og trykk Ring-knappen .

1

Trykk ring på startskjermen.

2

Trykk Favoritter, Nyligeeller Katalog , og velg en kontakt fra listen for å åpne samtalemenyen.

3

Trykk på Mer (···) og Rediger og ring. Et skjermtastatur åpnes, og du kan gjøre de nødvendige endringene.

4

Når du har redigert oppføringen, trykker du ringknappen .

1

Trykk Ring på startskjermen, og trykk søk-feltet.

2

Et skjermtastatur åpnes. Skriv inn navnet, nummeret eller videoadressen til kontakten. Du kan også skrive inn en videoadresse for å bli med i eller starte et planlagt møte. Trykk Ring-knappen for å ringe.

1

Tapp Ring på startskjermen.

2

Skriv inn navnet, adressen eller telefonnummeret til personen du vil ringe til. Velg kontakten fra rullegardinlisten over forslag, og trykk Ring .

Få tilgang til tastaturet: Trykk hvor som helst på skjermen under samtalen, og trykk deretter tastaturikonet nederst på skjermen. Dette er nødvendig hvis du må skrive inn en pin eller et passord når du kobler til en SIP-konferansebro eller et telefonsystem for automatisk svartjeneste.

Legg til deltakere i samtalen: Trykk Hjem -knappen, og tapp Personer . Trykk Inviter personer til dette møtet, og skriv inn navnet på deltakeren du vil legge til i møtet.

3

Når du er klar til å avslutte samtalen, trykker du .