Når du bruker søk, viser resultatene personene og enhetene i organisasjonen. Du kan imidlertid ringe hvem som helst på Webex ved å skrive inn fullt navn eller en hvilken som helst enhet ved å skrive inn den fullstendige SIP-adressen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvem du kan ringe fra en tavle, se Fastslå Cisco Webex Calling Capabilities.

Søkefeltet fylles ut automatisk med et nylig brukt domene når du skriver inn et navn eller en adresse.


Et katalogsøk returnerer maksimalt 100 oppføringer.

1

Tapp Ring på startskjermen.

2

Skriv inn navnet, adressen eller telefonnummeret til personen du vil ringe, på samtaleskjermen. Velg kontakten fra rullegardinlisten over forslag, og trykk Ring.

Få tilgang til tastaturet: Trykk hvor som helst på skjermen under samtalen, og trykk deretter tastaturikonet nederst på skjermen. Dette er nødvendig hvis du må skrive inn en pin eller et passord når du kobler til en SIP-konferansebro eller et telefonsystem for automatisk svartjeneste.

Legg til deltakere i samtalen: Trykk Hjem -knappen, og tapp Personer. Velg Inviter personer til dette møtet, og skriv inn navnet på deltakeren du vil legge til i møtet.

3

Når du er klar til å avslutte samtalen, trykker du .