Можете да се обадите на някого от списъка "Предпочитани", "Последни" или "Директория ". Можете също да въведете номера им в полето Търсене или Набиране .


Търсене на директория връща максимум 100 записи.

1

Докоснете Повикване на началния екран.

2

Докоснете Предпочитани, Последни или Директория.

3

Изберете контакт и докоснете бутона Повикване .

1

Докоснете Повикване на началния екран.

2

Докоснете Последни и изберете запис в списъка, за да отворите визитка.

3

Докоснете Още и след това Редактиране и набиране. Отваря се мека клавиатура и можете да правите промени.

4

Когато приключите с редактирането, докоснете бутона Повикване на клавиатурата, за да осъществите повикването.

1

Докоснете Повикване на началния екран.

2

Започнете да въвеждате името, номера или видеоадреса на вашия контакт в полето за търсене. Можете също да въведете видео адрес, за да се присъедините или да започнете планирана среща.

Наберете видеоадреса в един от следните формати:
  • <meeting_number>@webex.com за насрочено събрание на Webex

  • <Personal_Room_ID>.<site_name>@webex.com за моментално или планирано събрание Webex лична стая

  • IP адрес за незабавно или планирано Webex събрание в личната стая или планирано Webex събрание. Въведете номера на събранието, когато бъдете подканени.

3

Докоснете стрелката и след това докоснете Повикване , за да осъществите повикването.

4

Въведете числовата парола за събранието, ако получите подкана. Трябва ви само цифровата парола за събрание за планирани Webex събрания, а не Webex събрания в личната стая. Ако сте домакин, може да се наложи да въведете ключа за хост или PIN на домакина, последван от знака за паунд #, за да започнете срещата.

Ако Webex Calling е активиран на вашето устройство, ще можете да се обаждате на мобилни и стационарни телефони. В този случай ще видите телефонните номера на контактите си, достъпни за избор и набиране в указателя, включително за предпочитани и скорошни.

Ако изберете да се обадите на някого на телефонния му номер, по време на разговора ще имате достъп до някои допълнителни бутони, които ви позволяват:

  • Поставете повикването в режим на задържане и след това го възобновете

  • Прехвърлите разговора

  • Добавяне на участници за създаване на конферентен разговор

  • Изпращане и получаване на гласова поща

За повече информация посетете Помощния център на Webex Calling .