Kada koristite pretragu, rezultati prikazuju osobe i uređaje u vašoj organizaciji. Međutim, možete da pozovete sve na Webex tako što ćete otkucati njegovo puno ime ili bilo koji uređaj tako što ćete otkucati njegovu punu SIP adresu. Više informacija o tome koga možete da pozovete sa table potražite u članku Utvrđivanje mogućnosti poziva za Cisco Webex.

Polje za pretragu se automatski koristi sa nedavno korišćenim domenom kada upišete ime ili adresu.


Pretraživanje kataloga vraća najviše 100 stavki.

1

Na početnom ekranu dodirnite stavku Pozovi.

2

Na ekranu poziva otkucajte ime, adresu ili broj telefona osobe koju želite da pozovete. Izaberite kontakt sa padajuće liste predloga i dodirnite Pozovi.

Pristupite tastaturi: Tokom poziva dodirnite bilo gde na ekranu, a zatim dodirnite ikonu tastature na dnu ekrana. Ovo je potrebno ako morate da otkucate pin ili lozinku prilikom povezivanja sa SIP konferencijskim mostom ili telefonskim sistemom koji automatski radi.

Dodaj učesnike pozivu: Pritisnite taster Home i dodirnite stavku Osobe. Izaberite pozovite osobe na ovaj sastanak i unesite ime učesnika kojeg želite da dodate sastanku.

3

Kada budete spremni da završite poziv, dodirnite .