Přehled sestav o používání licencí Flex

Sestava využití licence Flex zobrazuje využití licencí předplatitelů s  přiřazeným typem licence.

Sestava využití licence Flex se zobrazuje na základě údajů o objednávkách z nástroje Cisco Commerce (CCW), které se zpracovávají do služeb UCM prostřednictvím systému Atlas. Údaje o využití licencí se přebírají z aplikací UC . Služba Vyřízení služeb v centru Control Hub odešle službě Flex podrobnosti o objednávce s ID zákazníka, ID partnera, ID objednávky a počtem zakoupených licencí. Po ověření clusterů se ID objednávky přidělí agentům a služba Flex začne shromažďovat údaje o používání .

Sestava Používání licencí Flex obsahuje souhrn údajů o využití licencí z  hlediska znalostních pracovníků, společných prostor a typu licence TelePresence. Sestava je generována na základě ID předplatného a údajů o objednávce. Sestava zobrazuje zakoupené a využité licence pro každý typ licence a podrobnosti o překročení. Použijte podrobnosti o licenci a stav dodržování, který se zobrazí v sestavě Používání licencí Flex, abyste udrželi předplatné aktivní.

Zobrazení sestavy Používání licencí Flex

Sestava Používání licencí Flex slouží ke zjištění lvyužití licence a k ověření, zda jsou licence v souladu s pravidly.

Informace o všech rolích v centru Cisco Webex Control Hub naleznete v části Přiřazení rolí v centru Control Hub.

1

Přihlaste se k rozbočovači Cisco Webex Control Hub pomocí pověření zákazníka na https://admin.webex.com/login.

2

Kliknutím na UCM Cloud v levé nabídce v části Služby zobrazíte využití licence Flex spojené s ID předplatného v centru Cisco Webex Control Hub.

3

V části Předplatné se zobrazí následující údaje:

Název pole

Popis

Modely licencí Flex

Zobrazí podporované modely licence Flex (např. Flex 2.0 nebo Flex 3.0).

ID předplatného

Zobrazuje ID předplatného spojené se zákazníkem. ID předplatného je získáno z ID nabídky, které je nakonfigurováno pro zákazníka při zadávání objednávky licence pomocí webu Cisco Commerce Workspace (CCW).

Celkem oprávnění k licencím

Určuje podrobnosti o celkovém počtu licencí, které jsou objednány pro přidružené ID předplatného.

Licence celkem

Určuje souhrn celkového množství spotřebovaných licencí.


 

Shoda v grafu je zobrazena pro každý typ licence. Partner musí tuto sestavu použít k určení celkového plnění povinností ze strany zákazníka.

4

V části Využití licence podle typu se zobrazí následující údaje:

Pro licenční model Flex 2.0 se zobrazí tyto parametry.

Název pole

Popis

Využití licencí podle typu

Určuje podrobnosti o použití a objednávce pro každý typ licence, který je spojen s ID předplatného.

Znalostní pracovník

Tento typ licence zahrnuje:

 • Uživatel se stolním telefonem a osobním telefonním číslem v profilu podnikového adresáře, který je nakonfigurován v rámci nainstalovaného softwaru nebo služby podnikového adresáře (hlasová pošta může, ale nemusí být k dispozici).

 • Jakýkoliv uživatel, kterému je přiřazeno až deset zařízení nebo má nakonfigurováno DN, SNR, EM a hlasovou poštu.

 • Uživatel, který nemá konkrétní telefonní zařízení, ale používá funkci Extension Mobility (nebo podobnou) a profil podnikového adresáře, který je nakonfigurován v rámci nainstalovaného softwaru nebo podnikové adresářové služby (hlasová pošta může, ale nemusí být k dispozici).

 • Uživatel s chytrým telefonem nebo tabletem, jehož telefonní číslo nebo kontaktní údaje jsou v profilu podnikového adresáře a nakonfigurovány v aplikacích UC .

Společný prostor

Koncový bod, který není přidružen k žádnému uživateli, včetně analogových zařízení, konferenční místnosti a zařízení v chodbě či ve společném prostoru, spotřebovává licence pro společný prostor.

Telepresence

Jakékoli zařízení TelePresence nakonfigurované v systému spotřebovává licence TP (TelePresence). Podrobnosti o typech licencí naleznete v tématu Referenční návrhy sítí systému Cisco Collaboration System 12.x .

U licenčního modelu Flex 3.0 Pojmenovaný uživatel se zobrazují tyto parametry.

Název pole

Popis

Pojmenovaný uživatel (NU)

Jedná se o předplatné na uživatele, které umožňuje zákazníkům poskytovat služby Webex Meetings nebo Calling pro jednotlivce, týmy nebo oddělení a přidávat další oprávnění podle potřeby.

Professional

Plnohodnotná varianta pro zaměstnance a dodavatele, kteří v rámci svých pracovních povinností používají více komunikačních zařízení včetně služby Teams. Tato varianta zahrnuje hlasovou schránku.

Enhanced

Úroveň s bohatými funkcemi je optimalizována pro pracovníky, kteří pracují s jedním zařízením a nepotřebují hlasovou poštu.

Access

Základní úroveň pro oznamovací tón a základní funkce hovoru na základních zařízeních.

TelePresence

Jakékoli zařízení TelePresence nakonfigurované v systému spotřebovává licence TP (TelePresence).

U licenčního modelu Flex 3.0 Podnikový uživatel se zobrazí tyto parametry.

Název pole

Popis

Podniková smlouva (EA)

Zahrnuje všechny znalostní pracovníky (KW) v organizaci. Je požadováno minimálně 1000 znalostních pracovníků.

Znalostní pracovník

Tento typ licence zahrnuje:

 • Uživatel se stolním telefonem a osobním telefonním číslem v profilu podnikového adresáře, který je nakonfigurován v rámci nainstalovaného softwaru nebo služby podnikového adresáře (hlasová pošta může, ale nemusí být k dispozici).

 • Jakýkoliv uživatel, kterému je přiřazeno až deset zařízení nebo má nakonfigurováno DN, SNR, EM a hlasovou poštu.

 • Uživatel, který nemá konkrétní telefonní zařízení, ale používá funkci Extension Mobility (nebo podobnou) a profil podnikového adresáře, který je nakonfigurován v rámci nainstalovaného softwaru nebo podnikové adresářové služby (hlasová pošta může, ale nemusí být k dispozici).

 • Uživatel s chytrým telefonem nebo tabletem, jehož telefonní číslo nebo kontaktní údaje jsou v profilu podnikového adresáře a nakonfigurovány v aplikacích UC .

Společný prostor

Koncový bod, který není přidružen k žádnému uživateli, včetně analogových zařízení, konferenční místnosti a zařízení v chodbě či ve společném prostoru, spotřebovává licence pro společný prostor.

Přístup

Toto je vstupní úroveň pro oznamovací tón a základní funkce hovoru na základních zařízeních.

TelePresence

Jakékoli zařízení TelePresence nakonfigurované v systému spotřebovává licence TP (TelePresence).

Pokud chcete zobrazit využití licencí za požadované časové období, klikněte na filtr Dnes a vyberte časovou řadu sestavy, abyste pochopili využití a přijali vhodná opatření k udržení aktivních předplatných .

Můžete si také stáhnout vlastní sestavu a zobrazit podrobnosti o používání pouze za určité časové období. Klikněte na tlačítko Stáhnout sestavu, zadejte hodnoty časové řady a uložte sestavu ve formátu .xlsx.

Vzorová vlastní sestava je k dispozici zde: Vlastní licenční sestava.

Zobrazit podrobnosti předplatného

Sestava licence Flex zobrazuje využití licence a stav dodržování podmínek pro ID předplatného. Licenci Flex spravuje partner na úrovni zákazníka pomocí údajů o předplatném Flex. Na základě této sestavy musí partner zajistit aktualizaci předplatného. Sestava Využití licence Flex generuje souhrn údajů o využití licencí pro jednotlivé typy licencí, jako jsou znalostní pracovníci, teleprezence a společné prostory pro uživatele UCM Cloud.

1

Přihlaste se do centra Cisco Webex Partner Hub pomocí přihlašovacího jména správce partnera na adrese https://admin.webex.com/login.

2

Klikněte na možnost Zákazníci, vyberte zákazníka a zobrazte využití licence. Kliknutím na tlačítko Zobrazit zákazníka spustíte podrobnosti o organizaci.


 

Pokud si zákazník zvolil službu UCM Cloud, zobrazí se u účtu zákazníka v části služby ikona UCM Cloud.

3

V části Předplatné se zobrazí následující údaje:

Název pole

Popis

Modely licencí Flex

Zobrazí podporované modely licence Flex (např. Flex 2.0 nebo Flex 3.0).

ID předplatného

Zobrazuje ID předplatného spojené se zákazníkem. ID předplatného je získáno z ID nabídky, které je nakonfigurováno pro zákazníka při zadávání objednávky licence pomocí webu Cisco Commerce Workspace (CCW).

Celkem oprávnění k licencím

Určuje podrobnosti o celkovém počtu licencí, které jsou objednány pro přidružené ID předplatného.

Licence celkem

Určuje souhrn celkového množství spotřebovaných licencí.


 

Shoda v grafu je zobrazena pro každý typ licence. Partner musí tuto sestavu použít k určení celkového plnění povinností ze strany zákazníka.

4

V části Využití licence podle typu se zobrazí následující údaje:

Pro licenční model Flex 2.0 se zobrazí tyto parametry.

Název pole

Popis

Znalostní pracovník

Tento typ licence zahrnuje:

 • Uživatel se stolním telefonem a osobním telefonním číslem v profilu podnikového adresáře, který je nakonfigurován v rámci nainstalovaného softwaru nebo služby podnikového adresáře (hlasová pošta může, ale nemusí být k dispozici).

 • Jakýkoliv uživatel, kterému je přiřazeno až deset zařízení nebo má nakonfigurováno DN, SNR, EM a hlasovou poštu.

 • Uživatel, který nemá konkrétní telefonní zařízení, ale používá funkci Extension Mobility (nebo podobnou) a profil podnikového adresáře, který je nakonfigurován v rámci nainstalovaného softwaru nebo podnikové adresářové služby (hlasová pošta může, ale nemusí být k dispozici).

 • Uživatel s chytrým telefonem nebo tabletem, jehož telefonní číslo nebo kontaktní údaje jsou v profilu podnikového adresáře a nakonfigurovány v aplikacích UC .

Společný prostor

Koncový bod, který není přidružen k žádnému uživateli, včetně analogových zařízení, konferenční místnosti a zařízení v chodbě či ve společném prostoru, spotřebovává licence pro společný prostor.

Telepresence

Jakékoli zařízení TelePresence nakonfigurované v systému spotřebovává licence TP (TelePresence). Podrobnosti o typech licencí naleznete v tématu Referenční návrhy sítí systému Cisco Collaboration System 12.x .

U licenčního modelu Flex 3.0 Pojmenovaný uživatel se zobrazují tyto parametry.

Název pole

Popis

Pojmenovaný uživatel (NU)

Jedná se o předplatné na uživatele, které umožňuje zákazníkům poskytovat služby Webex Meetings nebo Calling pro jednotlivce, týmy nebo oddělení a přidávat další oprávnění podle potřeby.

Profesionální

Plnohodnotná varianta pro zaměstnance a dodavatele, kteří v rámci svých pracovních povinností používají více komunikačních zařízení včetně služby Teams. Tato varianta zahrnuje hlasovou schránku.

Rozšířená

Úroveň s bohatými funkcemi je optimalizována pro pracovníky, kteří pracují s jedním zařízením a nepotřebují hlasovou poštu.

Přístup

Základní úroveň pro oznamovací tón a základní funkce hovoru na základních zařízeních.

TelePresence

Jakékoli zařízení TelePresence nakonfigurované v systému spotřebovává licence TP (TelePresence).

U licenčního modelu Flex 3.0 Podnikový uživatel se zobrazí tyto parametry.

Název pole

Popis

Podniková smlouva (EA)

Zahrnuje všechny znalostní pracovníky (KW) v organizaci. Je požadováno minimálně 1000 znalostních pracovníků.

Znalostní pracovník

Tento typ licence zahrnuje:

 • Uživatel se stolním telefonem a osobním telefonním číslem v profilu podnikového adresáře, který je nakonfigurován v rámci nainstalovaného softwaru nebo služby podnikového adresáře (hlasová pošta může, ale nemusí být k dispozici).

 • Jakýkoliv uživatel, kterému je přiřazeno až deset zařízení nebo má nakonfigurováno DN, SNR, EM a hlasovou poštu.

 • Uživatel, který nemá konkrétní telefonní zařízení, ale používá funkci Extension Mobility (nebo podobnou) a profil podnikového adresáře, který je nakonfigurován v rámci nainstalovaného softwaru nebo podnikové adresářové služby (hlasová pošta může, ale nemusí být k dispozici).

 • Uživatel s chytrým telefonem nebo tabletem, jehož telefonní číslo nebo kontaktní údaje jsou v profilu podnikového adresáře a nakonfigurovány v aplikacích UC .

Společný prostor

Koncový bod, který není přidružen k žádnému uživateli, včetně analogových zařízení, konferenční místnosti a zařízení v chodbě či ve společném prostoru, spotřebovává licence pro společný prostor.

Přístup

Toto je vstupní úroveň pro oznamovací tón a základní funkce hovoru na základních zařízeních.

Telepresence

Jakékoli zařízení TelePresence nakonfigurované v systému spotřebovává licence TP (TelePresence).

Pokud chcete zobrazit využití licencí za požadované časové období, klikněte na filtr Dnes a vyberte časovou řadu sestavy, abyste pochopili využití a přijali vhodná opatření k udržení aktivních předplatných .

Můžete si také stáhnout vlastní sestavu a zobrazit podrobnosti o používání pouze za určité časové období. Klikněte na tlačítko Stáhnout sestavu, zadejte hodnoty časové řady a uložte sestavu ve formátu .xlsx.

Vzorová vlastní sestava je k dispozici zde: Vlastní licenční sestava.

Zobrazit sestavu využití licence

Sestava Využití licencí zobrazuje souhrnnou sestavu o spotřebě licencí všech zákazníků pro vybranou časovou osu. Tato zpráva pomáhá partnerům čtvrtletně aktualizovat jejich předplatné.

1

Přihlaste se do centra Cisco Webex Partner Hub pomocí správce partnera na adrese https://admin.webex.com/login a zobrazte podrobnosti o zákazníkovi.

2

Klikněte na Služby a vyberte Využití zákaznických licencí a zobrazte využití všech zákazníků přidružených k partnerovi.

Na základě vybraného licenčního modulu se zobrazí jméno zákazníka, ID předplatného a informace o licenci.

3

Pomocí vyhledávacího pole můžete vyhledat konkrétního zákazníka. Výběrem možnosti Zobrazit pouze přečerpání zobrazíte zákazníky, kteří překročili limit.

4

Zobrazte nebo stáhněte sestavu o využívání licencí a proveďte příslušná opatření k aktualizaci předplatného. Zobrazte informace o licenci jedním z následujících způsobů:

 • Vyberte časovou osu pomocí rozevíracího seznamu Dnes vedle karty Vlastní sestava. Sestavu můžete zobrazit pro konkrétní dny v rozsahu od 7 do 90 dní.
 • Můžete si také stáhnout vlastní sestavu, která zobrazí podrobnosti o používání pouze pro všechny zákazníky nebo podskupinu zákazníků za určité časové období. Klikněte na tlačítko Stáhnout sestavu a zadejte přesný časový rámec pro zobrazení sestavy. Vyberte počáteční i koncový čas a měsíc, ve kterém chcete zobrazit využití licence.

Zobrazit podrobnosti o clusteru

Stránka Clustery v centru Cisco Webex Partner Hub zobrazuje všechny clustery spojené s tímto zákazníkem. Služba Generování hlášení o využití licence Flex načítá data clusteru z aplikace Unified CM. Pravidelná synchronizace zjistí přidaný uzel vydavatele služby Unified CM ve verzi 12.x.

1

Přihlaste se do centra Cisco Webex Partner Hub pomocí přihlašovacího jména správce partnera na adrese https://admin.webex.com/login.

2

Klikněte na položku UCM Cloud v části Služby a potom klikněte na položku Clustery.

Na kartě Clustery jsou uvedeny tyto údaje:

 • Oblast – Určuje umístění datového centra UCM Cloud, kde je nainstalován cluster aplikací UC.

 • Název clusteru – Název skupiny clusteru UC Manager, která je mapována k zákazníkovi.

 • Využití licence – Zobrazuje využití licence pro každý typ licence přiřazený ke clusteru mapovanému k zákazníkovi. Jednotlivé typy licencí jsou:

  • Znalostní pracovník

  • Společný prostor

  • Telepresence

Přiřazení role správce UC pouze pro čtení

Uživatelé s rolí partnera UC pouze pro čtení mohou zobrazit clustery, sestavy využití pro konkrétního zákazníka, a seznam partnerů. Tento uživatel však nemá možnost zobrazit Vlastní sestavu. Může zobrazit pouze centrum Cisco Webex Partner Hub. Tyto vlastní role správce můžete přiřadit sestavám licencí Flex, abyste mohli spravovat své zákazníky:

Přístup

Správce s úplným oprávněním

Správce prodeje s úplným oprávněním

Správce prodeje

Správce partnera s právy pouze pro čtení

Správa sestavy partnera licence Flex z centra Webex Control Hub.

(Může zobrazit a stáhnout sestavu pro všechny zákazníky přiřazené k partnerovi.)

Pouze pro čtení

Zákazníci z centra Webex Partner Hub

(Může spustit všechny zákazníky.)

(Může spustit pouze přiřazené zákazníky.)
Informace o všech rolích v centru Webex Control Hub naleznete v části Přiřazení rolí v centru Control Hub.

1

Přihlaste se do centra Cisco Webex Partner Hub pomocí přihlašovacího jména správce partnera na adrese https://admin.webex.com/login.

2

Klikněte na možnost Zákazníci, vyberte zákazníka a zobrazte využití licence. Kliknutím na tlačítko Zobrazit zákazníka spustíte podrobnosti o organizaci.

3

Kliknutím na UCM Cloud v levé nabídce zobrazíte podrobnosti o předplatném v centru Cisco Webex Control Hub.

4

Vyberte možnost Clustery a zobrazte informace o clusterech. Tato možnost zobrazí údaje o zákazníkovi spolu se spárovanými clustery a  využitím licencí.

 • Oblast – Určuje umístění obsluhovaného clusteru.

 • Název clusteru – Název clusteru, který je mapován k  zákazníkovi.

 • Využití licence – Zobrazuje využití licence pro každý typ licence přiřazený ke clusteru. Jednotlivé typy licencí jsou:

  • Znalostní pracovník

  • Společný prostor

  • Telepresence

5

Výběrem možnosti Sestava využití zobrazíte podrobnosti o využití pro zákazníka a stáhnete si sestavu.

Přiřazení role správce prodeje

Role správce prodeje je přidělena partnerem ke správě několika zákazníků. Správce prodeje může zobrazit přehled clusterů a podrobnosti o zákaznících pro přiřazené zákazníky a také spustit podrobnosti o využívání. Správce prodeje s úplnými právy a správce prodeje mohou zobrazit pouze informace o použití v centru Webex Control Hub, ale ne v centru Webex Partner Hub.

Informace o různých rolích v  centru Cisco Webex Control Hub naleznete v tématu Přiřazení rolí účtu organizace v Cisco centru Webex Control Hub.

1

V partnerském zobrazení se přihlaste na adrese https://admin.webex.com pomocí přihlašovacích údajů správce prodeje, přejděte do sekce Zákazníci a vyberte zákazníka.

2

V podokně přehledu zákazníka můžete zobrazit:

 • Název zákazníka.

 • Služby – zobrazuje služby aplikace Unified Communication, které jsou přiřazeny zákazníkovi.

 • Stav provisioningu – zobrazuje stav provisioningu zákazníka s clusterem.

 • Stav předplatného – zobrazuje, zda je předplatné aktivní nebo neaktivní.

3

V podokně přehledu zákazníků vyberte zákazníka a zobrazte podrobnosti. Klepnutím na tlačítko Zobrazit zákazníka provedete křížové spuštění zákazníka.

4

V zobrazení zákazníka na adrese https://admin.webex.com přejděte do služby UCM Cloud. Můžete si prohlédnout a stáhnout sestavu o využívání zákazníkem za požadovaný časový úsek.