Overzicht van rapporten voor Flexgebruik

In het rapport Flexgebruik wordt het verbruik van alle abonnees met het bijbehorende licentietype weergegeven.

De weergave van het rapport Flexgebruik gebruikt de bestelgegevens van Cisco Commerce (CCW), die worden verwerkt naar UCM-services via Atlas, terwijl het licentiegebruik van de UC-toepassingen wordt opgehaald. De Service Fulfillment-service in de Control Hub verzendt de bestelgegevens naar de Flex-service met klant-id , partner-id, bestel-id en het aantal aangeschafte licenties. Wanneer de clusters worden geverifieerd, wordt de bestel-id geleverd aan de agenten en begint de Flex-service met het verzamelen van de gebruiksgegevens.

Het rapport Flexgebruik bevat het overzicht van licentiegebruikgegevens van kenniswerkers, openbare ruimten en het licentietype Telepresence, en wordt gegenereerd op basis van de abonnements-id en bestelgegevens. In het rapport wordt de aangeschafte en geconsumeerde licentie voor elk licentietype en overschotdetails weergegeven. Gebruik de licentiedetails en de nalevings status die worden weergegeven in het rapport Flexgebruik om de abonnementen actief te houden.

Het rapport Flexgebruik weergeven

Gebruik het rapport Flexgebruik om inzicht te krijgen in het licentiegebruik en om te verifiëren dat de licenties correct zijn.

Zie Rollen toewijzen in Control Hub om alle rollen in Cisco Webex Control Hub te begrijpen.

1

Meld u aan bij Cisco Webex Control Hub met u klantaanmeldingsgegevens op https://admin.webex.com/login.

2

Klik op UCM-cloud in de linkernavigatiebalk onder Services, om het gebruik van de Flex-licentie weer te geven dat is gekoppeld aan de abonnements-ID in de Cisco Webex Control Hub.

3

In de sectie Abonnementen wordt het volgende weergegeven:

Veldnaam

Beschrijving

Flex-licentiemodellen

Hier worden de ondersteunde Flex-licentiemodellen weergegeven, voorbeelden: Flex 2.0 of Flex 3.0.

Abonnements-ID

Geeft de abonnements-ID weer die aan de klant is gekoppeld. De abonnements-ID wordt opgehaald uit de transactie-ID die per klant is geconfigureerd tijdens het plaatsen van de licentiebestelling op de Cisco Commerce Workspace -website (CCW).

Totale licentierechten

Geeft de details van de totale licentie die is besteld voor de gekoppelde abonnements-ID.

Totaal licentiegebruik

Geeft een samenvatting van het totale gebruik van de licentie.


 

De compatibiliteit in de grafiek wordt weergegeven voor elk licentietype. De partner moet dit rapport gebruiken om de algehele naleving van de klant te bepalen.

4

In het gedeelte Licentiegebruik per type wordt het volgende weergegeven:

Voor het Flex 2.0-licentiemodel worden deze parameters weergegeven.

Veldnaam

Beschrijving

Licentiegebruik per type

Geeft het gebruik en de bestelgegevens aan voor elk licentietype dat aan de abonnements-ID is gekoppeld.

Kenniswerker

Dit licentietype omvat:

 • Een gebruiker met een bureautelefoon en een persoonlijk telefoonnummer in een Enterprise-adresboekprofiel dat is geconfigureerd binnen de geïnstalleerde software of een Enterprise-adreslijstservice (voicemail kan al dan niet worden aangeboden).

 • Elke gebruiker met maximaal tien toegewezen apparaten of met telefoonlijstnummer, SNR, toestelmobiliteit en voicemail geconfigureerd.

 • Een gebruiker zonder een specifiek telefoontoestel maar die een Extension Mobility (of vergelijkbaar) gebruikt en een Enterprise-adresboekprofiel hebben dat is geconfigureerd binnen de geïnstalleerde software of een Enterprise-adreslijstservice (voicemail kan al dan niet worden geleverd).

 • Een gebruiker met een smartphone of tablet waarvan het telefoonnummer of de contactgegevens zich in een Enterprise-adresboekprofiel bevinden en zijn geconfigureerd voor UC-toepassingen.

Gemeenschappelijke ruimte

Het harde eindpunt is niet gekoppeld aan een gebruiker, met inbegrip van analoge apparaten en apparaten in een conferentieruimte, in de gang en in gemeenschappelijke ruimten. Dit verbruikt de licenties voor gemeenschappelijke ruimten.

TelePresence

Elk TelePresence-apparaat dat is geconfigureerd op het systeem verbruikt de TP-licenties (TelePresence). ZIe Cisco Collaboration System 12.x Solution Reference Network Designs voor meer informatie over de licentietypen.

Voor het Flex 3.0 benoemde gebruikerslicentiemodel worden deze parameters weergegeven.

Veldnaam

Beschrijving

Benoemde gebruiker (NU)

Het is een abonnement per gebruiker dat klanten in staat stelt Webex Meeting- of Calling-services te bieden aan personen, teams of afdelingen en extra rechten toe te voegen aan de vereisten.

Professional

De beschikbare laag voor werknemers en contractanten die meerdere communicatieapparaten gebruiken, met inbegrip van teams, als onderdeel van hun functietaken. Deze laag bevat voicemail.

Enhanced

De laag met uitgebreide functies die is geoptimaliseerd voor werknemers op basis van taken die één apparaat gebruiken zonder de behoefte aan voicemail.

Toegang

De instapniveau-laag voor een kiestoon en standaardgespreks functies op standaardapparaten.

TelePresence

Elk TelePresence-apparaat dat is geconfigureerd op het systeem verbruikt de TP-licenties (TelePresence).

Voor een Flex 3.0-gebruikerslicentiemodel worden deze parameters weergegeven.

Veldnaam

Beschrijving

Enterprise Agreement (EA)

Het bevat alle kenniswerkers (KW) in een organisatie. Er zijn minimaal 1000 KW's vereist.

Kenniswerker

Dit licentietype omvat:

 • Een gebruiker met een bureautelefoon en een persoonlijk telefoonnummer in een Enterprise-adresboekprofiel dat is geconfigureerd binnen de geïnstalleerde software of een Enterprise-adreslijstservice (voicemail kan al dan niet worden aangeboden).

 • Elke gebruiker met maximaal tien toegewezen apparaten of met telefoonlijstnummer, SNR, toestelmobiliteit en voicemail geconfigureerd.

 • Een gebruiker zonder een specifiek telefoontoestel maar die een Extension Mobility (of vergelijkbaar) gebruikt en een Enterprise-adresboekprofiel hebben dat is geconfigureerd binnen de geïnstalleerde software of een Enterprise-adreslijstservice (voicemail kan al dan niet worden geleverd).

 • Een gebruiker met een smartphone of tablet waarvan het telefoonnummer of de contactgegevens zich in een Enterprise-adresboekprofiel bevinden en zijn geconfigureerd voor UC-toepassingen.

Gemeenschappelijke ruimte

Het harde eindpunt is niet gekoppeld aan een gebruiker, met inbegrip van analoge apparaten en apparaten in een conferentieruimte, in de gang en in gemeenschappelijke ruimten. Dit verbruikt de licenties voor gemeenschappelijke ruimten.

Toegang

Dit is de instapniveau-laag voor een kiestoon en standaardgespreks functies op standaardapparaten.

TelePresence

Elk TelePresence-apparaat dat is geconfigureerd op het systeem verbruikt de TP-licenties (TelePresence).

Als u het licentiegebruik voor de vereiste tijdsperiode wilt weergeven, klikt u op het filter Vandaag en selecteert u de rapporttijdlijn om inzicht te krijgen in het gebruik en de juiste actie te ondernemen om de abonnementen actief te houden .

U kunt ook een aangepast rapport downloaden om de gebruiksdetails alleen voor een specifieke tijdsperiode weer te geven. Klik op Rapport downloaden en voer de tijdlijnwaarden in en sla het rapport op in de. xlsx-indeling.

Een voorbeeld van een Aangepast rapport is beschikbaar op de volgende locatie: Aangepast licentierapport.

De abonnementsdetails weergeven

In het Flex-licentierapport wordt het licentiegebruik en de nalevingsstatus voor de abonnements-id weergegeven. De Flex-licentie wordt beheerd door de partner op het niveau van de klant met behulp van de Flex-abonnementsdetails. Op basis van het rapport moet de partner ervoor zorgen dat de abonnementen actueel blijven. Het rapport Flexgebruik genereert het overzicht van licentiegebruiksgegevens voor elk licentie type, zoals kenniswerkers, TelePresence en gemeenschappelijke ruimte voor de UCM-cloudgebruikers.

1

Meld u aan bij Cisco Webex Partner Hub met uw aanmeldingsgegevens voor partnerbeheerders op https://admin.webex.com/login.

2

Klik op Klanten en selecteer de klant om het licentiegebruik weer te geven. Klik op Klant weergeven om de organisatiegegevens te starten.


 

Als de klant heeft gekozen voor de UCM-cloudservice, wordt het pictogram UCM-cloud weergegeven bij het klantaccount onder services.

3

In de sectie Abonnementen wordt het volgende weergegeven:

Veldnaam

Beschrijving

Flex-licentiemodellen

Hier worden de ondersteunde Flex-licentiemodellen weergegeven, voorbeelden: Flex 2.0 of Flex 3.0.

Abonnements-ID

Geeft de abonnements-ID weer die aan de klant is gekoppeld. De abonnements-ID wordt opgehaald uit de transactie-ID die per klant is geconfigureerd tijdens het plaatsen van de licentiebestelling op de Cisco Commerce Workspace -website (CCW).

Totale licentierechten

Geeft de details van de totale licentie die is besteld voor de gekoppelde abonnements-ID.

Totaal licentiegebruik

Geeft een samenvatting van het totale gebruik van de licentie.


 

De compatibiliteit in de grafiek wordt weergegeven voor elk licentietype. De partner moet dit rapport gebruiken om de algehele naleving van de klant te bepalen.

4

In het gedeelte Licentiegebruik per type wordt het volgende weergegeven:

Voor het Flex 2.0-licentiemodel worden deze parameters weergegeven.

Veldnaam

Beschrijving

Kenniswerker

Dit licentietype omvat:

 • Een gebruiker met een bureautelefoon en een persoonlijk telefoonnummer in een Enterprise-adresboekprofiel dat is geconfigureerd binnen de geïnstalleerde software of een Enterprise-adreslijstservice (voicemail kan al dan niet worden aangeboden).

 • Elke gebruiker met maximaal tien toegewezen apparaten of met telefoonlijstnummer, SNR, toestelmobiliteit en voicemail geconfigureerd.

 • Een gebruiker zonder een specifiek telefoontoestel maar die een Extension Mobility (of vergelijkbaar) gebruikt en een Enterprise-adresboekprofiel hebben dat is geconfigureerd binnen de geïnstalleerde software of een Enterprise-adreslijstservice (voicemail kan al dan niet worden geleverd).

 • Een gebruiker met een smartphone of tablet waarvan het telefoonnummer of de contactgegevens zich in een Enterprise-adresboekprofiel bevinden en zijn geconfigureerd voor UC-toepassingen.

Gemeenschappelijke ruimte

Het harde eindpunt is niet gekoppeld aan een gebruiker, met inbegrip van analoge apparaten en apparaten in een conferentieruimte, in de gang en in gemeenschappelijke ruimten. Dit verbruikt de licenties voor gemeenschappelijke ruimten.

TelePresence

Elk TelePresence-apparaat dat is geconfigureerd op het systeem verbruikt de TP-licenties (TelePresence). ZIe Cisco Collaboration System 12.x Solution Reference Network Designs voor meer informatie over de licentietypen.

Voor het Flex 3.0 benoemde gebruikerslicentiemodel worden deze parameters weergegeven.

Veldnaam

Beschrijving

Benoemde gebruiker (NU)

Het is een abonnement per gebruiker dat klanten in staat stelt Webex Meeting- of Calling-services te bieden aan personen, teams of afdelingen en extra rechten toe te voegen aan de vereisten.

Professional

De beschikbare laag voor werknemers en contractanten die meerdere communicatieapparaten gebruiken, met inbegrip van teams, als onderdeel van hun functietaken. Deze laag bevat voicemail.

Enhanced

De laag met uitgebreide functies die is geoptimaliseerd voor werknemers op basis van taken die één apparaat gebruiken zonder de behoefte aan voicemail.

Toegang

De instapniveau-laag voor een kiestoon en standaardgespreks functies op standaardapparaten.

TelePresence

Elk TelePresence-apparaat dat is geconfigureerd op het systeem verbruikt de TP-licenties (TelePresence).

Voor een Flex 3.0-gebruikerslicentiemodel worden deze parameters weergegeven.

Veldnaam

Beschrijving

Enterprise Agreement (EA)

Het bevat alle kenniswerkers (KW) in een organisatie. Er zijn minimaal 1000 KW's vereist.

Kenniswerker

Dit licentietype omvat:

 • Een gebruiker met een bureautelefoon en een persoonlijk telefoonnummer in een Enterprise-adresboekprofiel dat is geconfigureerd binnen de geïnstalleerde software of een Enterprise-adreslijstservice (voicemail kan al dan niet worden aangeboden).

 • Elke gebruiker met maximaal tien toegewezen apparaten of met telefoonlijstnummer, SNR, toestelmobiliteit en voicemail geconfigureerd.

 • Een gebruiker zonder een specifiek telefoontoestel maar die een Extension Mobility (of vergelijkbaar) gebruikt en een Enterprise-adresboekprofiel hebben dat is geconfigureerd binnen de geïnstalleerde software of een Enterprise-adreslijstservice (voicemail kan al dan niet worden geleverd).

 • Een gebruiker met een smartphone of tablet waarvan het telefoonnummer of de contactgegevens zich in een Enterprise-adresboekprofiel bevinden en zijn geconfigureerd voor UC-toepassingen.

Gemeenschappelijke ruimte

Het harde eindpunt is niet gekoppeld aan een gebruiker, met inbegrip van analoge apparaten en apparaten in een conferentieruimte, in de gang en in gemeenschappelijke ruimten. Dit verbruikt de licenties voor gemeenschappelijke ruimten.

Toegang

Dit is de instapniveau-laag voor een kiestoon en standaardgespreks functies op standaardapparaten.

TelePresence

Elk TelePresence-apparaat dat is geconfigureerd op het systeem verbruikt de TP-licenties (TelePresence).

Als u het licentiegebruik voor de vereiste tijdsperiode wilt weergeven, klikt u op het filter Vandaag en selecteert u de rapporttijdlijn om inzicht te krijgen in het gebruik en de juiste actie te ondernemen om de abonnementen actief te houden .

U kunt ook een aangepast rapport downloaden om de gebruiksdetails alleen voor een specifieke tijdsperiode weer te geven. Klik op Rapport downloaden en voer de tijdlijnwaarden in en sla het rapport op in de . xlsx-indeling.

Een voorbeeld van een Aangepast rapport is beschikbaar op de volgende locatie: Aangepast licentierapport.

Het gebruiksrapport voor licenties weergeven

In het rapport Licentiegebruik wordt een samengevoegd licentieconsumptierapport weergegeven voor alle klanten voor de geselecteerde tijdlijn. Dit rapport moet de partners helpen om de abonnementen actueel houden op kwartaalbasis.

1

Meld u aan bij Cisco Webex Partner Hub als partnerbeheerder op https://admin.webex.com/login om de klantgegevens weer te geven.

2

Klik op Servicesen selecteer Klantlicentie gebruik om het gebruik te bekijken van alle klanten die aan een partner zijn gekoppeld.

De naam van de klant, de abonnements-ID en de licentiegegevens worden weergegeven op basis van de geselecteerde licentiemodule.

3

Gebruik het veld Zoeken om te zoeken naar een bepaalde klant. Selecteer de optie Overschot weergeven om klanten weer te geven die het gebruik hebben overschreden.

4

Bekijk of download het licentiegebruiksrapport en onderneem de juiste actie om de abonnementen actueel te houden. U kunt de licentiegegevens weergeven op een van de volgende manieren:

 • Selecteer de tijdlijn met de vervolgkeuzelijst Vandaag naast het tabblad Aangepast rapport. U kunt ervoor kiezen om het rapport voor specifieke dagen weer te geven, van 7 dagen tot 90 dagen.
 • U kunt ook een aangepast rapport downloaden om de gebruiksdetails voor alle klanten of voor een set klanten weer te geven, voor een specifieke tijdsperiode. Klik op Rapport downloaden en geef de exacte tijdlijn op om het rapport weer te geven. Selecteer de begin- en eindtijd en de maand waarvan u het licentiegebruik wilt weergeven.

De clusterdetails weergeven

Op de pagina Clusters in de Cisco Webex Partnere Hub worden alle clusters weergegeven die zijn gekoppeld aan de klant. De service Flexgebruikrapportage haalt de cluster gegevens op uit de Unified CM-toepassing. De periodieke synchronisatie detecteert de 12.x Unified CM Publisher-node die is toegevoegd.

1

Meld u aan bij Cisco Webex Partner Hub met uw aanmeldingsgegevens voor partnerbeheerders op https://admin.webex.com/login.

2

Klik op UCM-cloud onder Services en klik op Clusters.

Het tabblad Clusters bevat de volgende details:

 • Regio : hier wordt de locatie van het UCM-clouddatacenter aangegeven waarop de UC-toepassings cluster is geïnstalleerd.

 • Clusternaam: hier wordt de naam weergegeven van de clustergroep die aan de klant is gekoppeld.

 • Licentiegebruik: hier wordt het licentiegebruik weergegeven voor elk licentie type dat is gekoppeld aan het cluster dat aan de klant is gekoppeld. De verschillende licentietypen zijn:

  • Kenniswerker

  • Gemeenschappelijke ruimte

  • TelePresence

UC-alleen-lezen-beheerdersrol toewijzen

Gebruikers met de Alleen-lezen-rol voor UC-partners kunnen de clusters, het gebruiksrapport voor een bepaalde klant en de partnerlijst weergeven. De gebruiker kan echter niet het Aangepaste rapport weergeven. Deze gebruiker kan alleen de Cisco Webex Partner Hub weergeven. U kunt deze aangepaste beheerdersrollen toewijzen voor het Flexrapport om uw klanten te beheren:

Toegang

Volledige beheerder

Volledige verkoopbeheerder

Verkoopbeheerder

Alleen-lezen-beheerder voor partners

Samengevoegd Flex-rapport voor partners beheren vanuit Webex Control Hub

(Kan rapporten weergeven en downloaden voor alle klanten die aan de partner zijn gekoppeld.)

Alleen-lezen

Klanten kruisstarten vanuit Webex Partner Hub

(Kan alle klanten starten.)

(Kan alleen de toegewezen klanten starten.)
Zie Rollen toewijzen in Control Hub om alle rollen in Webex Control Hub te begrijpen.

1

Meld u aan bij Cisco Webex Partner Hub met uw aanmeldingsgegevens voor partnerbeheerders op https://admin.webex.com/login.

2

Klik op Klanten en selecteer de klant om het licentiegebruik weer te geven. Klik op Klant weergeven om de organisatiegegevens te starten.

3

Klik op UCM-cloud in de linkernavigatiebalk om de abonnementsdetails weer te geven op de Cisco Webex Control Hub.

4

Selecteer Clusters om de clusterdetails weer te geven. Met deze optie worden de klantgegevens weergegeven samen met de gekoppelde clusters en het licentiegebruik.

 • Regio: hier wordt de locatie aangegeven van het cluster dat het verzorgt.

 • Clusternaam: de naam van het cluster dat aan de klant is toegewezen.

 • Licentiegebruik: hier wordt het licentiegebruik weergegeven voor elk licentietype dat is gekoppeld aan het cluster. De verschillende licentietypen zijn:

  • Kenniswerker

  • Gemeenschappelijke ruimte

  • TelePresence

5

Selecteer Gebruiksrapport om de gebruiksgegevens voor de klant weer te geven en het rapport te downloaden.

Verkoopbeheerdersrol toewijzen

De verkoopbeheerdersrol wordt door de partner toegewezen om slechts enkele klanten te beheren. De verkoopbeheerder kan het cluster overzicht en klantgegevens bekijken voor de toegewezen klanten en ook de gebruiksdetails voor de klant starten. De volledige verkoop beheerder en de verkoopbeheerder kunnen alleen de gebruiksdetails weergeven in Webex Control Hub maar niet in Webex Partner Hub.

Zie Organisatie-accountrollen toewijzen in Cisco Webex Control Hub om inzicht te krijgen in de verschillende rollen in Cisco Webex Control Hub.

1

Meld u vanuit de partnerweergave aan bij https://admin.webex.com met de verkoopbeheerdersreferenties, ga naar Klanten en kies een klant.

2

In het deelvenster met het klantoverzicht, kunt u het volgende bekijken:

 • Klantnaam: naam van de klant

 • Services: hier worden de Unified Communication-toepassingsservices weergegeven die aan de klant zijn toegewezen.

 • Leveringsstatus: hier wordt de leveringsstatus van de klant weergegeven met het cluster.

 • Abonnementsstatus: hier wordt aangegeven of het abonnement actief of inactief is.

3

Selecteer de Klant in het deelvenster met het klantoverzicht om de details weer te geven. Klik op Klant weergeven om de klant te kruisstarten.

4

Ga in de klantweergave in https://admin.webex.com naar UCM-cloud. U kunt het Gebruiksrapport van de klant weergeven en downloaden voor de vereiste tijdlijn.