Oversigt over rapporter over fleksibel brug

Rapporten over fleksibel brug viser forbruget for abonnenter med deres tilknyttede licenstype.

Rapporten over fleksibel brug vises ved brug af bestillingsdata fra Cisco Commerce (CCW), som er behandlet til UCM-tjenester via Atlas, mens licensforbruget er hentet fra UC-programmerne. Tjenesten til tjenesteopfyldelse i Control Hub sender ordredetaljerne til en fleksibel tjeneste med kunde-id, partner-id, ordre-id og antallet af købte licenser. Når klyngerne kontrolleres, bliver ordre-id'et klargjort i agenterne, og den fleksible tjeneste starter med at indsamle brugerdata.

Rapporten over fleksibel brug indeholder en oversigt over licensforbrugsdata med hensyn til vidensarbejdere, fællesområder og TelePresence-licenstyper og genereres på basis af abonnements-id og ordredetaljer. Rapporten viser den licens, der er købt og forbrugt for hver licenstype og forældelsesoplysninger. Brug licensdetaljerne og den overholdelsesstatus, der vises i rapporten over fleksibel brug, for at holde abonnementer aktive.

Visning af rapporten over fleksibel brug

Brug rapporten over fleksibel brug til at forstå brugen af licenser og til at kontrollere, om licenserne overholder reglerne.

Se under Tildel roller i Control Hub for at forstå alle rollerne i Cisco Webex Control Hub.

1

Log på Cisco Webex Control Hub. Det gør du på https://admin.webex.com/login ved hjælp af din kundelegitimationsoplysninger.

2

Klik på UCM Cloud i venstre navigation under Tjenester for at få vist brugen af fleksible licenser, der knytter sig til abonnements-id'et, i Cisco Webex Control Hub.

3

Sektionen Abonnement viser følgende:

Feltnavn

Beskrivelse

Modeller for fleksible licenser

Viser de understøttede modeller for fleksible licenser, eksempler: Flex 2.0 eller Flex 3.0.

Abonnements-id

Viser det abonnements-id, der er tilknyttet kunden. Abonnements-id'et er hentet fra det handels-id, der er konfigureret for hver kunde, når du afgiver licensbestillingen ved hjælp af Cisco Commerce Workspace-webstedet (CCW).

Licenberettigelser i alt

Angiver detaljerne for det samlede antal licenser, der er bestilt for det tilknyttede abonnements-id.

Licenser i alt

Angiver en oversigt over det samlede licenser, der er brugt.


 

Der vises en overensstemmelse i grafen for hver licenstype. Partner skal bruge denne rapport til at bestemme den generelle kundeoverensstemmelse.

4

Sektionen Licensforbrug efter type viser følgende:

For Flex 2.0-licensmodel vises disse parametre.

Feltnavn

Beskrivelse

Licensforbrug efter type

Angiver brug og ordredetaljer for hver af de licenstyper, der er tilknyttet abonnements-id'et.

Vidensarbejder

Denne licenstype omfatter:

 • En bruger med en bordtelefon og et personligt telefonnummer i en virksomhedskatalogprofil, der er konfigureret i den installerede software eller en virksomhedskatalogservice (voicemail kan muligvis ikke leveres).

 • Enhver bruger med op til ti tildelte enheder eller som har DN, SNR, EM og voicemail konfigureret.

 • En bruger uden en bestemt telefonenhed, men som bruger Extension Mobility (eller lignende) og en virksomhedskatalogprofil, der er konfigureret i den installerede software eller en virksomhedskatalogservice (voicemail kan muligvis ikke leveres).

 • En bruger med en smartphone eller tablet, hvis telefonnummer eller kontaktoplysninger er i en virksomhedskatalogprofil og konfigureret i UC-programmer.

Fællesområde

Hardwareslutpunkt, der ikke er tilknyttet en bruger, herunder analoge enheder, enheder i konferencelokaler, på gange og i fællesområder, bruger licenser for fællesområder.

Telepresence

Enhver TelePresence-enhed, der er konfigureret på systemet, forbruger TP-licenser (TelePresence). Se Cisco Collaboration System 12.x Solution Reference Network Designs for at få oplysninger om licenstyperne.

For Flex 3.0-licensmodellen med navngivne brugere vises disse parametre.

Feltnavn

Beskrivelse

Navngiven bruger

Det er et abonnement pr. bruger, der giver kunderne mulighed for at levere Webex Meetings- eller Calling-tjenester til personer, teams eller afdelinger og tilføje yderligere rettigheder med krav.

Professional

Niveauet med alle funktioner for medarbejdere og underleverandører, der bruger flere kommunikationsenheder, herunder teams, som en del af deres arbejdsopgaver. Dette niveau inkluderer voicemail.

Forbedret

Det funktionsrige niveau er optimeret til opgavebaserede arbejdere , der bruger en enkelt enhed uden behov for at bruge voicemail.

Adgang

Basisniveauet har en opkaldstone og grundlæggende opkaldsfunktioner på basisenheder.

Telepresence

Enhver TelePresence-enhed, der er konfigureret på systemet, forbruger TP-licenser (TelePresence).

For en Flex 3.0 Enterprise-model med brugerlicenser vises disse parametre.

Feltnavn

Beskrivelse

EA (Enterprise Agreement)

Den omfatter alle vidensarbejdere i en organisation. Der kræves mindst 1000 vidensarbejdere.

Vidensarbejder

Denne licenstype omfatter:

 • En bruger med en bordtelefon og et personligt telefonnummer i en virksomhedskatalogprofil, der er konfigureret i den installerede software eller en virksomhedskatalogservice (voicemail kan muligvis ikke leveres).

 • Enhver bruger med op til ti tildelte enheder eller som har DN, SNR, EM og voicemail konfigureret.

 • En bruger uden en bestemt telefonenhed, men som bruger Extension Mobility (eller lignende) og en virksomhedskatalogprofil, der er konfigureret i den installerede software eller en virksomhedskatalogservice (voicemail kan muligvis ikke leveres).

 • En bruger med en smartphone eller tablet, hvis telefonnummer eller kontaktoplysninger er i en virksomhedskatalogprofil og konfigureret i UC-programmer.

Fælles

Hardwareslutpunkt, der ikke er tilknyttet en bruger, herunder analoge enheder, enheder i konferencelokaler, på gange og i fællesområder, bruger licenser for fællesområder.

Adgang

Dette er basisniveauet for en opkaldstone og grundlæggende opkaldsfunktioner på basisenheder.

Telepresence

Enhver TelePresence-enhed, der er konfigureret på systemet, forbruger TP-licenser (TelePresence).

Hvis du vil se licensforbruget for den ønskede tidsperiode, skal du klikke på filteret I dag og vælge rapporttidslinjen for at forstå forbruget og foretage de nødvendige handlinger for at holde aktive abonnementer aktive.

Du kan også downloade en tilpasset rapport for kun at få vist brugsoplysninger for en bestemt tidsperiode. Klik på Download rapport, og angiv tidslinjeværdierne, og gem rapporten i .xlsx-format.

Der findes et eksempel på en tilpasset rapport på følgende placering: Tilpasset licensrapport.

Se abonnementsdetaljer

Rapporten over fleksible licenser viser licensforbruget og overholdelsesstatussen for abonnements-id'et. Den fleksible licens administreres af partneren på kundeniveau ved brug af oplysninger om det fleksible abonnement. På basis af rapporten skal partneren sørge for at holde sine abonnementer opdateret. Rapporten over fleksibel brug genererer en oversigt over data om licensforbrug for hver licenstype som f.eks. vidensarbejdere, telepresence og fællesområde for brugere af UCM-clouden.

1

Log på Cisco Webex Partner Hub ved hjælp af partneradministratorlogon på https://admin.webex.com/login.

2

Klik på Kunder, og vælg den kunde, som du vil have vist licensforbruget for. Klik på Vis kunde for at starte organisationsdetaljerne.


 

Hvis kunden har tilmeldt sig UCM-cloudtjenesten, vises ikonet UCM-cloud i forhold til kundekontoen under tjenester.

3

Sektionen Abonnement viser følgende:

Feltnavn

Beskrivelse

Modeller for fleksible licenser

Viser de understøttede modeller for fleksible licenser, eksempler: Flex 2.0 eller Flex 3.0.

Abonnements-id

Viser det abonnements-id, der er tilknyttet kunden. Abonnements-id'et er hentet fra det handels-id, der er konfigureret for hver kunde, når du afgiver -licensbestillingen ved hjælp af Cisco Commerce Workspace-webstedet (CCW).

Licenberettigelser i alt

Angiver detaljerne for det samlede antal licenser, der er bestilt for det tilknyttede abonnements-id.

Licenser i alt

Angiver en oversigt over det samlede licenser, der er brugt.


 

Der vises en overensstemmelse i grafen for hver licenstype. Partner skal bruge denne rapport til at bestemme den generelle kundeoverensstemmelse.

4

Sektionen Licensforbrug efter type viser følgende:

For Flex 2.0-licensmodel vises disse parametre.

Feltnavn

Beskrivelse

Vidensarbejder

Denne licenstype omfatter:

 • En bruger med en bordtelefon og et personligt telefonnummer i en virksomhedskatalogprofil, der er konfigureret i den installerede software eller en virksomhedskatalogservice (voicemail kan muligvis ikke leveres).

 • Enhver bruger med op til ti tildelte enheder eller som har DN, SNR, EM og voicemail konfigureret.

 • En bruger uden en bestemt telefonenhed, men som bruger Extension Mobility (eller lignende) og en virksomhedskatalogprofil, der er konfigureret i den installerede software eller en virksomhedskatalogservice (voicemail kan muligvis ikke leveres).

 • En bruger med en smartphone eller tablet, hvis telefonnummer eller kontaktoplysninger er i en virksomhedskatalogprofil og konfigureret i UC-programmer.

Fælles

Hardwareslutpunkt, der ikke er tilknyttet en bruger, herunder analoge enheder, enheder i konferencelokaler, på gange og i fællesområder, bruger licenser for fællesområder.

Telepresence

Enhver TelePresence-enhed, der er konfigureret på systemet, forbruger TP-licenser (TelePresence). Se Cisco Collaboration System 12.x Solution Reference Network Designs for at få oplysninger om licenstyperne.

For Flex 3.0-licensmodellen med navngivne brugere vises disse parametre.

Feltnavn

Beskrivelse

Navngiven bruger

Det er et abonnement pr. bruger, der giver kunderne mulighed for at levere Webex Meetings- eller Calling-tjenester til personer, teams eller afdelinger og tilføje yderligere rettigheder med krav.

Professional

Niveauet med alle funktioner for medarbejdere og underleverandører, der bruger flere kommunikationsenheder, herunder teams, som en del af deres arbejdsopgaver. Dette niveau inkluderer voicemail.

Forbedret

Det funktionsrige niveau er optimeret til opgavebaserede arbejdere , der bruger en enkelt enhed uden behov for at bruge voicemail.

Adgang

Basisniveauet har en opkaldstone og grundlæggende opkaldsfunktioner på basisenheder.

Telepresence

Enhver TelePresence-enhed, der er konfigureret på systemet, forbruger TP-licenser (TelePresence).

For en Flex 3.0 Enterprise-model med brugerlicenser vises disse parametre.

Feltnavn

Beskrivelse

EA (Enterprise Agreement)

Den omfatter alle vidensarbejdere i en organisation. Der kræves mindst 1000 vidensarbejdere.

Vidensarbejder

Denne licenstype omfatter:

 • En bruger med en bordtelefon og et personligt telefonnummer i en virksomhedskatalogprofil, der er konfigureret i den installerede software eller en virksomhedskatalogservice (voicemail kan muligvis ikke leveres).

 • Enhver bruger med op til ti tildelte enheder eller som har DN, SNR, EM og voicemail konfigureret.

 • En bruger uden en bestemt telefonenhed, men som bruger Extension Mobility (eller lignende) og en virksomhedskatalogprofil, der er konfigureret i den installerede software eller en virksomhedskatalogservice (voicemail kan muligvis ikke leveres).

 • En bruger med en smartphone eller tablet, hvis telefonnummer eller kontaktoplysninger er i en virksomhedskatalogprofil og konfigureret i UC-programmer.

Fælles

Hardwareslutpunkt, der ikke er tilknyttet en bruger, herunder analoge enheder, enheder i konferencelokaler, på gange og i fællesområder, bruger licenser for fællesområder.

Adgang

Dette er basisniveauet for en opkaldstone og grundlæggende opkaldsfunktioner på basisenheder.

Telepresence

Enhver TelePresence-enhed, der er konfigureret på systemet, forbruger TP-licenser (TelePresence).

Hvis du vil se licensforbruget for den ønskede tidsperiode, skal du klikke på filteret I dag og vælge rapporttidslinjen for at forstå forbruget og foretage de nødvendige handlinger for at holde aktive abonnementer aktive.

Du kan også downloade en tilpasset rapport for kun at få vist brugsoplysninger for en bestemt tidsperiode. Klik på Download rapport , og angiv tidslinjeværdierne, og gem rapporten i .xlsx-format.

Der findes et eksempel på en tilpasset rapport på følgende placering: Tilpasset licensrapport.

Se licensforbrugrapporten

Rapporten over fleksibel brug viser en rapport over den samlede licensforbrug for alle kunder for den valgte tidslinje. Denne rapport hjælper partnere med at holde deres abonnementer opdaterede på kvartalsbasis.

1

Log på Cisco Webex Partner Hub ved hjælp af partneradministrationen på https://admin.webex.com/login, for at få vist kundeoplysningerne

2

Klik på tjenester , og vælg kunde licens Brug , for at få vist brugen af alle kunder, der er knyttet til en partner.

Kundenavnet, abonnements-id'et og licensoplysningerne er baseret på det valgte licensmodul.

3

Brug feltet Søg til at søge efter en bestemt kunde. Vælg Vis kun forældede for at få vist kunder, der har overskredet brugen.

4

Vis eller download rapport over licensforbrug, og foretag de nødvendige handlinger for at holde abonnementer opdateret. Vis licensoplysningerne på en af følgende måder:

 • Vælg tidslinjen ved hjælp af rullemenuen I dag ud for fanen Tilpasset rapport. Du kan vælge at vise rapporten for bestemte dage fra 7 til 90 dage.
 • Du kan også downloade en tilpasset rapport for kun at få vist brugsoplysninger for alle kunder eller et undersæt af kunder for en bestemt tidsperiode. Klik på Download rapport, og angiv den nøjagtige tidslinje for visning af rapporten. Vælg start- og sluttid samt den måned, for hvilken du ønsker at vise licensforbruget.

Vis klyngedetaljerne

Siden Klynger i Cisco Webex Partner Hub viser alle de klynger, der er tilknyttet kunden. Rapporteringstjenesten for fleksibel brug henter klyngedata fra Unified CM-programmet. Den periodiske synkronisering registrerer den 12. x Unified CM-udgivernode, der tilføjes.

1

Log på Cisco Webex Partner Hub ved hjælp af partneradministratorlogon på https://admin.webex.com/login.

2

Klik på UCM-cloud under tjenester, og klik på Klynger.

Fanen Klynger indeholder følgende oplysninger:

 • Region – angiver den UCM Cloud Data Center-placering, hvor UC-programklyngen er installeret.

 • Klyngenavn – navnet på den UC Manager-klyngegruppe, der er knyttet til kunden.

 • Licensforbrug – viser licensforbruget for hver af de licenstyper, der er tilknyttet den klynge, der er knyttet til kunden. De forskellige licenstyper er:

  • Vidensarbejder

  • Fælles

  • Telepresence

Tildel administrator med skrivebeskyttede rettigheder til UC

Brugere med skrivebeskyttet rolle til UC kan få vist klyngerne, brugsrapporten for en bestemt kunde og partnerlisten. Men denne bruger er begrænset til at se den brugerdefinerede rapport. Denne bruger kan vise Cisco Webex Partner Hub. Du kan tildele disse tilpassede administratorroller til fleksible rapporter for at administrere dine kunder:

Adgang

Administrator med fulde rettigheder

Salgsadministrator med fulde rettigheder

Salgsadministrator

Partneradministrator med skrivebeskyttede rettigheder

Administrer aggreret fleksibel partnerrapport fra Webex Control Hub.

(Kan vise og downloade rapport for alle de kunder, der er tilknyttet partneren).

Skrivebeskyttet

Kunder med krydsstart fra Webex Partner Hub

(Kan starte alle kunder).

(Kan kun åbne de tildelte kunder).
Se under Tildel roller i Control Hub for at forstå alle rollerne i Webex Control Hub.

1

Log på Cisco Webex Partner Hub ved hjælp af partneradministratorlogon på https://admin.webex.com/login.

2

Klik på Kunder, og vælg den kunde, som du vil have vist licensforbruget for. Klik på Vis kunde for at starte organisationsdetaljerne.

3

Klik på UCM-clouden fra venstre navigation for at få vist abonnementsdetaljerne på Cisco Webex Control Hub.

4

Vælg Klynger for at få vist klyngeoplysningerne. Denne indstilling viser kundedetaljerne sammen med de parrede klynger og deres licensforbrug.

 • Region – angiver placeringen af den klynge, som den er med .

 • Klyngenavn – navnet på den klynge, der er knyttet til kunden.

 • Licensforbrug – viser licensforbruget for hver af de licenstyper, der er tilknyttet den klynge. De forskellige licenstyper er:

  • Vidensarbejder

  • Fælles

  • Telepresence

5

Vælg Brugsrapport for at få vist brugerdetaljerne for kunden og downloade rapporten.

Tildel rollen som salgsadministrator

Rollen som salgsadministrator tildeles af partneren, hvis der kun skal administreres få kunder. Salgsadministratoren kan se en klyngeoversigt og kundedetaljer for de tildelte kunder og også starte brugerdetaljerne for kunden. Salgsadministrator med fulde rettigheder og salgsadministratoren kan kun se brugerdetaljerne i Webex Control Hub, men ikke i Webex Partner Hub.

Se Tildel organisationskontoroller i Cisco Webex Control Hub for at forstå de forskellige roller i Cisco Webex Control Hub.

1

Gå til logon i partnervisningen på https://admin.webex.com ved hjælp af salgsadministratorens legitimationsoplysninger, gå til Kunder, og vælg en kunde.

2

I kundeoversigtsruden kan du se:

 • Kundenavn – navn på kunde

 • Tjenester – viser de Unified Communications-programtjenester, der er tildelt kunden.

 • Klargøringsstatus –viser klargøringsstatussen for kunden med klyngen.

 • Abonnementsstatus – viser, om abonnementet er aktivt eller inaktivt.

3

Vælg den kunde, der skal vises detaljer for, i kundeoversigtsruden . Klik på Vis kunde for at krydsstarte kunden.

4

Gå til kundevisning på https://admin.webex.com, og gå til UCM-cloud. Du kan se og downloade brugerrapporten for kunden for den ønskede tidslinje.