מאמר זה מועבר Cisco.com, עליך להתחבר עם אישורי Cisco.com שלך כדי לגשת לדוחותהשימוש של UCM Cloud Flex.