Pokud je váš telefon s fotoaparátem, můžete telefon aktivovat pomocí QR kódu. Pokud neúmyslně stisknete Enter ručně , stisknutím tlačítka Zpět se vraťte na obrazovku QR kódu.

Než začnete

Potřebujete QR kód z uvítací zprávy.

Pokud platnost kódu z uvítací zprávy vypršela, vygenerujte aktivační kód zařízení pomocí portálu Péče o sebe nebo požádejte správce o aktivační kód.

1

Připravte QR kód jednou z těchto metod:

  • Vytiskněte e-mail pomocí QR kódu a držte papír před fotoaparátem telefonu.
  • Zobrazte QR kód na mobilním zařízení a podržte jej před fotoaparátem telefonu.
  • Zobrazte QR kód v počítači a podržte telefon před obrazovkou počítače.
2

Otočením kroužku kolem fotoaparátu ve směru hodinových ručiček otevřete závěrku.

3

Naskenujte QR kód.

Po úspěšném skenování se telefon zaregistruje na serveru a vy jste připraveni provést první hovor.