Ako vaš telefon ima kameru, možete skenirati QR kôd kako biste aktivirali telefon. Ako nenamjerno pritisnete Enter ručno, pritisnite Natrag da biste se vratili na zaslon QR koda.

Prije nego što počnete

Potreban vam je QR kôd iz poruke dobrodošlice.

Ako je kôd iz vaše poruke dobrodošlice istekao, generirajte aktivacijski kôd za svoj uređaj putem portala Self Care ili zatražite aktivacijski kôd od administratora.

1

Pripremite QR kôd jednom od sljedećih metoda:

  • Ispišite e-poštu s QR kodom i držite papir ispred kamere telefona.
  • Prikažite QR kôd na mobilnom uređaju i držite uređaj ispred kamere telefona.
  • Prikažite QR kôd na računalu i držite telefon ispred zaslona računala.
2

Okrenite prsten oko kamere u smjeru kazaljke na satu kako biste otvorili zatvarač.

3

Skenirajte QR kod.

Kada skeniranje uspije, telefon se registrira na poslužitelju i spremni ste za prvi poziv.