Ako je telefon opremljen kamerom, za aktivaciju telefona možete skenirati QR kôd. Ako nehotice ručno pritisnete Enter, pritisnite Natrag za povratak na zaslon QR koda.

Prije nego što počnete

Potreban vam je QR kôd koji ste dobili u poruci dobrodošlice.

Ako je kôd iz poruke dobrodošlice istekao, generirajte aktivacijski kôd za uređaj na portalu samoodržavanja ili ga zatražite od administratora.

1

Pripremite QR kôd na jedan od sljedećih načina:

  • Ispišite poruku e-pošte s QR kodom i držite papir ispred kamere telefona.
  • Prikažite QR kôd na mobilnom uređaju i držite uređaj ispred kamere telefona.
  • Prikažite QR kôd na računalu i držite telefon ispred zaslona računala.
2

Okrećite prsten na kameri u smjeru kazaljke na satu kako biste otvorili zatvarač.

3

Skenirajte QR kôd.

Ako je skeniranje uspjelo, telefon će se registrirati na poslužitelju i moći ćete uputiti prvi poziv.