Hvis telefonen har et kamera, kan du skanne en QR-kode for å aktivere telefonen. Hvis du ved en feiltakelse trykker ENTER manuelt, trykker du Tilbake for å gå tilbake til skjermbildet for QR-kode.

Før du begynner

Du trenger QR-koden fra velkomstmeldingen.

Hvis koden fra velkomstmeldingen har utløpt, genererer du en ny aktiveringskode for enheten med selvhjelpsportalen eller spør om en aktiveringskode fra administratoren.

1

Gjør QR-koden klar på én av følgende måter:

  • Skriv ut en e-post med QR-koden og hold papiret foran telefonkameraet.
  • Vis QR-koden på en mobilenhet og hold enheten foran telefonkameraet.
  • Vis QR-koden på datamaskinen og hold telefonen foran datamaskinskjermen.
2

Vri ringen rundt kameraet med urviseren for å åpne lukkeren.

3

Skann QR-koden.

Når skanningen er fullført, vil telefonen registrere serveren og du er klar til å foreta det første anropet.