אם לטלפון יש מצלמה, ניתן לסרוק קוד QR כדי להפעיל את הטלפון. אם תקיש בשוגג על המקש Enter באופן ידני , לחץ על הקודם כדי לחזור למסך קוד QR.

לפני שתתחיל

אתה זקוק לקוד הת. מתוך הודעה מבורכת

אם פג תוקפה של הקוד שקיבלת מההודעה, צור קוד הפעלה למכשיר עם פורטל הטיפול העצמי או בקש קוד הפעלה ממנהל המערכת.

1

הופכים את קוד QR למוכן עם אחת מהשיטות הבאות:

  • להדפיס את הדוא ל עם קוד QR ולהחזיק את הנייר לפני מצלמת הטלפון.
  • הצג את קוד ה-QR במכשיר הנייד והחזק את המכשיר לפני מצלמת הטלפון.
  • הצג את קוד ה-QR במחשב והחזק את הטלפון לפני מסך המחשב.
2

הפוך את הטבעת סביב המצלמה בכיוון השעון כדי לפתוח את הצמצם.

3

סרוק את קוד ה-QR.

כאשר הסריקה מצליחה, הטלפון שלך אוגר את השרת ואתה מוכן לבצע את השיחה הראשונה.