Ako telefon ima kameru, možete skenirati QR kod da biste aktivirali telefon. Ako nenamerno pritisnete taster Enter ručno, pritisnite taster Back da biste se vratili na ekran QR koda.

Pre nego što počneš

Potreban vam je QR kod iz vaše poruke dobrodošlice.

Ako je kôd iz vaše poruke dobrodošlice istekao, generišite aktivacioni kôd za uređaj pomoću portala "Brigu o sebi" ili zatražite aktivacioni kôd od administratora.

1

Neka QR kôd bude spreman pomoću jednog od ovih metoda:

  • Odštampajte e-poruku sa QR kodom i držite papir ispred kamere telefona.
  • Prikažite QR kôd na mobilnom uređaju i držite uređaj ispred kamere telefona.
  • Prikažite QR kôd na računaru i držite telefon ispred ekrana računara.
2

Okrenite prsten oko kamere u smeru kazaljke na satu da biste otvorili roletne.

3

Skenirajte QR kôd.

Kada skeniranje uspe, telefon se registruje na serveru i spremni ste da obavite prvi poziv.