Ako telefon ima kameru, možete da skenirate QR kôd kako biste aktivirali telefon. Ako nenamerno pritisnete taster Enter ručno, pritisnite taster Back da biste se vratili na QR kodni ekran.

Pre nego što počnete

Potreban vam je QR kôd iz poruke dobrodošlice.

Ako je kôd iz poruke dobrodošlice istekao, generišite aktivacioni kôd za uređaj koristeći Self Care portal ili zatražite taj kôd od administratora.

1

Pripremite QR kôd na neki od sledećih načina:

  • Odštampajte e-poruku sa QR kodom i držite papir ispred kamere telefona.
  • Prikažite QR kôd na mobilnom uređaju i držite uređaj ispred kamere telefona.
  • Prikažite QR kôd na računaru i držite telefon ispred ekrana računara.
2

Da biste otvorili blendu, prsten oko kamere okrenite u smeru kretanja kazaljke.

3

Skenirajte QR kôd.

Ako je skeniranje uspešno, telefon će se registrovati na server, što znači da možete da počnete da upućujete pozive.