Jeśli telefon jest wyposażony w aparat, możesz zeskanować kod QR, aby aktywować telefon. Jeśli przypadkowo naciśniesz klawisz Enterręcznie, naciśnij przycisk Wstecz, aby powrócić do ekranu kodu QR.

Przed rozpoczęciem

Potrzebujesz kodu QR z wiadomości powitalnej.

Jeśli kod z wiadomości powitalnej wygasł, wygeneruj kod aktywacyjny dla swojego urządzenia za pomocą portalu Self Care lub poproś administratora o kod aktywacyjny.

1

Przygotuj kod QR za pomocą jednej z następujących metod:

  • Wydrukuj wiadomość e-mail z kodem QR i przytrzymaj papier przed aparatem telefonu.
  • Wyświetl kod QR na urządzeniu mobilnym i przytrzymaj urządzenie przed aparatem telefonu.
  • Wyświetl kod QR na komputerze i przytrzymaj telefon przed ekranem komputera.
2

Obróć pierścień wokół aparatu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby otworzyć migawkę.

3

Zeskanuj kod QR.

Po zakończeniu skanowania telefon zarejestruje się na serwerze i będziesz gotowy do wykonania pierwszego połączenia.