Přehled šablon plánování aplikace Webex Meetings

Šablona plánování definuje mnoho nastavení schůzky nebo události naplánované z webu Webex. Pokud hostitelé často používají stejná nastavení pro své schůzky nebo události, může správce webu tato nastavení uložit do šablony. Při plánování schůzky nebo události může hostitel vybrat šablonu, aby se zabránilo tomu, že bude muset nastavit mnoho stejných možností pro každou schůzku nebo událost.

Existují dva typy šablon plánování:

  • Standardní šablony plánování: K dispozici pro všechny hostitele. Služba Webex obsahuje sadu standardních šablon. Správci webu mohou také zpřístupnit osobní šablony hostitelů ve formě standardních šablon.

  • Osobní šablony plánování: Šablona, kterou hostitel nastaví a která je k dispozici pouze pro daného hostitele. Hostitel může vytvořit osobní šablonu z plánovače schůzky pomocí možnosti Uložit jako šablonu. Při ukládání šablony může hostitel šablonu také uložit jako standardní šablonu, a to výběrem možnosti Uložit jako standardní šablonu. Šablona se pak zobrazí v seznamu standardních šablon.

    V seznamu standardních šablon pro schůzky Webex nebo události Webex (nové)mohou správci webu:

  • Zobrazit nebo skrýt jakoukoliv standardní šablonu, včetně šablon, které hostitelé vytvářejí a ukládají jako standardní šablonu.

  • Nastavit libovolnou standardní šablonu jako výchozí šablonu pro schůzky Webex nebo události Webex (nové).

  • Odstranit standardní šablonu z webu služby Webex.


Když šablonu zviditelníte nebo ji nastavíte jako výchozí, musíte provést stejné změny v každém jazyce, pokud chcete, aby stránka byla konzistentní pro každý jazyk. Například provedení změn v angličtině nepovede k tomu, že se při přihlášení na váš web ve francouzštině projeví stejné změny.

Zobrazit nebo skrýt šablonu plánování aplikace Webex Meetings

1

V zobrazení zákazníka v oblasti https://admin.webex.compřejděte na Služby a vyberte Schůzka.

2

Zvolte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klepněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V části Schůzky webex vyberte Možnosti webu.

4

V části Standardní šablony plánování zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Ve sloupci Zviditelnit, chcete-li šablonu zobrazit nebo skrýt.

5

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.

Nastavit výchozí šablonu plánování aplikace Webex Meetings

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte do části Služby a vyberte Možnost Schůzka.

2

Zvolte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klepněte na tlačítko Možnosti webu.

3

V části Standardní šablony plánování vyberte vesloupci Nastavit jako výchozí šablonu a vytvořte výchozí šablonu.

4

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.

Odstranění šablon plánování


Výchozí šablonu aplikace Webex Meetings nelze odstranit.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte do části Služby a vyberte Možnost Schůzka.

2

Zvolte web Webex, na který chcete změnit nastavení, a klepněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V části Webex Meetingsklikněte na Site Options .

4

V části Standardní šablony plánovánízaškrtněte políčko na levé straně šablony, kterou chcete odstranit.

5

Vyberte možnost Odstranit šablony.