Webex Meetings Schemaläggningsmallar, översikt

En schemaläggningsmall definierar många av inställningarna för ett möte eller en händelse som schemaläggs via Webex-webbplatsen. Om värdar ofta använder samma inställningar för sina möten eller händelser kan en webbplatsadministratör spara dessa inställningar i en mall. När en värd schemalägger ett möte eller en händelse kan denna välja en mall för att slippa ställa in samma alternativ för varje möte eller händelse.

Det finns två typer av schemaläggningsmallar:

  • Standardmallar för schemaläggning: Tillgängliga för alla värdar. En Webex-tjänst innehåller en uppsättning standardmallar. Webbplatsadministratörer kan även göra värdens personliga mallar tillgängliga som standardmallar.

  • Personliga mallar för schemaläggning: En mall som en värd skapar och som endast är tillgänglig för den värden. En värd kan skapa en personlig mall i mötesschemaläggaren med alternativet Spara som mall. Värden kan spara en mall som en standardmall genom att välja Spara som standardmall. Mallen visas då i listan över standardmallar.

    I listan över standardmallar för Webex Meetings eller Webex Events (ny)kan webbplatsadministratörer:

  • Visa eller dölja valfria standardmallar, inklusive de mallar som värdarna har skapat och sparat som standardmallar.

  • Göra valfri vanlig mall till standardmallen för Webex Meetings eller Webex Events (ny).

  • Ta bort en standardmall från en Webex-webbplats.


När du gör en mall synlig eller anger den som standard måste du göra samma ändringar på varje språk om du vill att webbplatsen ska vara konsekvent för alla språk. Om du exempelvis gör ändringar på engelska kommer inte samma ändringar att visas när du loggar in på din webbplats på franska.

Visa eller dölj Webex Meetings schemaläggningsmall

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Möte.

2

Välj den Webex-webbplats som du vill ändra inställningarna för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Webex Meetingsväljer du WebbplatsAlternativ.

4

Markera eller avmarkera kryssrutan för att visa eller dölja en mall i kolumnen Visa under Standardplaneringsmallar.

5

Klicka på Uppdatera.

Ställ in Webex Meetings standardschemaläggningsmallen

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer sedan Möte.

2

Välj den Webex-webbplats som du vill ändra inställningarna för och klicka på Webbplatsalternativ.

3

Under Standardplaneringsmallar, i kolumnen Ange som standard, väljer du mallen som standardmall.

4

Klicka på Uppdatera.

Ta bort schemaläggningsmallar


Det Webex Meetings ta bort standardmallen.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer sedan Möte.

2

Välj den Webex-webbplats som du vill ändra inställningarna för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Webex Meetingsklickar du på Webbplatsalternativ.

4

Markera kryssrutan till vänster om mallen du vill ta bort under Standard Scheduling Templates (Standardmallar förschemaläggning).

5

Välj Ta bort mall(ar).