Pregled predlošca za planiranje Webex sastanaka

Predložak za planiranje definiše mnoge postavke za sastanak ili događaj planiran sa Webex lokacije. Ako domaćini često koriste iste postavke za svoje sastanke ili događaje, administrator lokacije može da sačuva te postavke u predlošku. Prilikom zakazivanja sastanka ili događaja, domaćin može da izabere predložak da bi izbegao postavljanje mnogih istih opcija za svaki sastanak ili događaj.

Postoje dva tipa predložaka za planiranje:

  • Standardni predlošci za planiranje: Dostupno za sve domaćine. Webex usluga sadrži skup standardnih predložaka. Administratori lokacije takođe mogu da ukaћu na lične predloške hosta kao standardne predloške.

  • Lični predlošci za planiranje: Predložak koji host podeša radi i koji je dostupan samo za tog domaćina. Domaćin može da kreira lični predložak iz planera sastanka pomoću opcije Sačuvaj kao predložak. Prilikom čuvanja predloška, domaćin može da sačuva predložak i kao standardni predložak tako što će izabrati stavku Sačuvaj kao standardni predložak. Predložak se zatim pojavljuje na listi standardnih predložaka.

    Na listi standardnih predložaka za Webex sastanke ili Webex događaje (nove)administratori lokacije mogu da:

  • Prikažite ili sakrijte standardni predložak, uključujući predloške koje hostuje i čuva kao standardni predložak.

  • Učinite bilo koji standardni predložak podrazumevanim predloškom za Webex sastanke ili Webex događaje (nove).

  • Izbrišite standardni predložak sa Webex lokacije.


Kada predložak učinite vidljivim ili ga postavite kao podrazumevani, morate da izvršite iste promene na svakom jeziku ako želite da lokacija bude dosledna svakom jeziku. Na primer, menjanje na engleskom neće dovesti do toga da se iste promene pojave kada se prijavite na svoju lokaciju na francuskom jeziku.

Prikazivanje ili skrivanje predloška za planiranje Webex sastanaka

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Pogledajte usluge i izaberite sastanak.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

U okviru Webex sastanciizaberite stavku Opcije lokacije.

4

U okviru "Standardni predlošci za planiranje" u koloni "Učini vidljivim" potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu da biste predložak pokazali ili sakrili.

5

Kliknite na dugmeAžuriraj .

Postavljanje podrazumevanog predloška za planiranje Webex sastanaka

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge, a zatim izaberite sastanak.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim izaberite stavku Opcije lokacije.

3

U okviru Standardni predlošciza planiranje , u koloni Postavi kao podrazumevani izaberite predložak da biste napravili podrazumevani predložak.

4

Kliknite na dugmeAžuriraj .

Izbriši predloške za planiranje


Nije moguće izbrisati podrazumevani predložak Webex sastanaka.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge, a zatim izaberite sastanak.

2

Odaberite Webex lokaciju na koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

U okviru Webex sastanciizaberite stavku Opcije lokacije.

4

U okviru Standardni predlošci zaplaniranje potvrdite izbor u polju za potvrdu sa leve strane predloška da biste ga izbrisali.

5

Izaberite izbriši predloške.