overzicht Webex Meetings planningssjablonen

Een planningssjabloon definieert een groot deel van de instellingen voor een geplande vergadering of gebeurtenis vanaf de Webex-site. Als hosts vaak dezelfde instellingen gebruiken voor hun vergaderingen of gebeurtenissen, kan een sitebeheerder deze instellingen opslaan in een sjabloon. Bij het plannen van een vergadering of gebeurtenis kan een host de sjabloon selecteren, zodat niet telkens dezelfde opties moeten worden ingesteld voor elke vergadering of gebeurtenis.

Er zijn twee typen planningssjablonen:

  • Standaardplanningssjablonen: beschikbaar voor alle hosts. Een Webex-service bevat een aantal standaardsjablonen. Sitebeheerders kunnen ook de persoonlijke sjablonen van hosts beschikbaar maken als standaardsjablonen.

  • Persoonlijke planningsjablonen: een sjabloon die door een host wordt ingesteld en die alleen beschikbaar is voor de desbetreffende host. Een host kan een persoonlijke sjabloon maken in de vergaderingplanner door gebruik te maken van de optie Opslaan als sjabloon. Wanneer de host een sjabloon opslaat, heeft deze ook de mogelijkheid om de sjabloon op te slaan als een standaardsjabloon door Opslaan als standaardsjabloon te selecteren. De sjabloon wordt vervolgens weergegeven in de lijst met standaardsjablonen.

    In de lijst met standaardsjablonen voor Webex Meetings Webex Events (nieuw)kunnen sitebeheerders:

  • Elke standaardsjabloon weergeven of verbergen, inclusief de sjablonen die de host heeft gemaakt en opgeslagen als een standaardsjabloon.

  • Een standaardsjabloon naar eigen voorbeeld gebruiken als de sjabloon Webex Meetings of Webex Events(nieuw).

  • Een standaardsjabloon van een Webex-site verwijderen.


Als u een sjabloon zichtbaar maakt of in stelt als standaard, moet u dezelfde wijzigingen aanbrengen in elke taal als u wilt dat uw site consistent is voor elke taal. Het aanbrengen van wijzigingen in het Engels leidt bijvoorbeeld niet tot dezelfde wijzigingen als u zich bij uw -site in het Frans aan moet melden.

Planningssjablonen voor Webex-vergaderingen weergeven of verbergen

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer Vergadering.

2

Kies de Webex-site waarvoor u de instellingen wilt wijzigen en klik op Site configureren.

3

Selecteer Webex Meetings bij Webex Meetings site-opties.

4

Vink bij Standaard planningssjablonen in de kolom Zichtbaar maken het selectievakje aan of uit om een sjabloon weer te geven of te verbergen.

5

Klik op Bijwerken.

De standaard planningssjabloon Webex Meetings instellen

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer Vergadering.

2

Kies de Webex-site waarvoor u de instellingen wilt wijzigen en klik op Site-opties.

3

Selecteer in de kolom Instellen als standaard onder Standaard planningssjablonende sjabloon die u als standaardsjabloon wilt instellen.

4

Klik op Bijwerken.

Planningsjablonen verwijderen


De Webex Meetings standaardsjabloon kan niet worden verwijderd.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer Vergadering.

2

Kies de Webex-site waarvoor u de instellingen wilt wijzigen en klik op Site configureren.

3

Klik Webex Meetings het dialoogvensterSite-opties.

4

Vink onder Standaard planningssjablonen het selectievakje aan de linkerkant van dete verwijderen sjabloon aan.

5

Selecteer Sjabloon/Sjablonen verwijderen.