1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comčásti Přejděte do části Služby > Nastavení > volání přejděte na Položku Přidržet firemní médiaa potom klikněte na Správce médií .

2

Přejděte do složky koše, vyberte soubor, který chcete obnovit, a klikněte na Obnovit.