1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester > Ring > Innstillinger, blar ned til Bedriftsmedia på vent og klikker på Media Manager.

2

Gå til papirkurvmappen, velg filen du vil gjenopprette, og klikk på gjenopprett.