1

U prikazu klijenta u https://admin.webex.comodjeljku Otvorite Servisi > Postavke poziva > ,pomaknite se do odjeljka Medijski sadržaji tvrtke na čekanju, a zatim kliknite Media Manager ( Upravitelj medijskih sadržaja).

2

Idite u mapu smeća, odaberite datoteku koju želite oporaviti, a zatim kliknite Oporavi.