Zařízení v síti

Správce může konfigurovat zařízení v síti různými způsoby. Můžete mít místní zařízení nebo cloudová zařízení. Tato zařízení se mohou zobrazovat stejně a můžete se k nim připojit pomocí ultrazvuku.

Připojování k zařízením

Funkce pro připojená zařízení

Když se připojíte k zařízení, můžete jej použít následujícími způsoby:

  • Sdílejte svou obrazovku lokálně, zvuk a optimalizovat video můžete sdílet pouze tehdy, když používáte cloudové zařízení. Další informace najdete v části Aplikace Webex | Bezdrátové sdílení obsahu do zařízení Webex .

  • Zavolejte někomu pomocí zařízení a k ovládání zařízení můžete použít aplikaci Webex. Další informace najdete v části Možnosti volání podporovaných aplikací | Webex.

  • Přijměte hovor od někoho, kdo zařízení používá, a k ovládání zařízení můžete použít aplikaci Webex. Další informace najdete v aplikaci Webex | Přijetí hovoru.


     

    Některá zařízení Webex, ke kterým se připojíte, nemusí být povolena pro volání. Pokud se pokusíte uskutečnit hovor během připojení k tomuto typu zařízení, zobrazí se v aplikaci Webex chybová zpráva, ve které se dozvíte, abyste se místo toho odpojili a použili jiné zařízení nebo aplikaci k uskutečnění hovoru.

  • Zahajte schůzku v prostoru aplikace Webex pomocí zařízení a pomocí aplikace Webex můžete zařízení ovládat. Další informace najdete v aplikaci Webex | Zahájení schůzky z prostoru .