Uređaji na mreži

Administrator može da konfiguriše uređaje na mreži na različite načine. Možete imati lokalne uređaje ili uređaje u oblaku. Ovi uređaji mogu da izgledaju isto i možete se povezati sa njima pomoću ultrazvuka.

Povezivanje sa uređajima

Funkcije za povezane uređaje

Kada se povežete sa uređajem, možete ga koristiti na sledeće načine: