Enheter på nettverket

Administrator kan konfigurere enheter på nettverket ditt på forskjellige måter. Du kan ha lokale enheter eller skyenheter. Disse enhetene kan se like ut, og du kan koble til dem ved hjelp av ultralyd.

Koble til enheter

Funksjoner for tilkoblede enheter

Når du kobler til en enhet, kan du bruke den på følgende måter:

  • Del skjermen lokalt. Du kan kun dele lyd og optimalisere video når du bruker en skyenhet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Webex App | Del innhold trådløst til Webex-enheter .

  • Ring noen som bruker enheten, og du kan bruke Webex App til å kontrollere enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Webex App | Supported calling options.

  • Svar på et anrop fra noen som bruker enheten, og du kan bruke Webex App til å kontrollere enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Webex App | Svare på et anrop.


    Noen Webex-enheter du kobler til, er kanskje ikke aktivert for oppringing. Hvis du prøver å ringe mens du er koblet til denne typen enhet, vil du se en feilmelding i Webex App som ber deg om å koble fra og bruke en annen enhet eller appen din til å ringe i stedet.

  • Start et møte på et Webex App-område ved hjelp av enheten, og du kan bruke Webex App til å kontrollere enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Webex App | Start et møte fra et Space .