Pokud jsi nastaven/a pomocí služby Webex Calling nebo je tvé volání hostováno poskytovatelem služeb a odmítneš hovor na jednom zařízení, může hovor nadále vyzvánět na ostatních zařízeních. Hovor bude poslán do hlasové schránky, pokud máte hlasovou schránku nastavenou.

1

Když ti přijde oznámení o příchozím hovoru, vyber možnost, která ti vyhovuje nejvíc:

  • Zvedni to, jsi připravená to zvednout. Když odpovíte na hovor od jiné osoby, která používáAplikace Webex, začne hovor se zapnutým videem.
  • Odmítnout- nechcete to vzít.
  • Zpráva- místo přijetí hovoru odešlete zprávu.
  • Zorganizujte schůzku a odpovězte-jste na naplánované schůzce Webex, schůzce v osobním pokoji nebo schůzce spojené s místem, ale chcete hovor přijmout. Vaše video a zvuk jsou na schůzce pozastaveny, dokud hovor nedokončíte. Vaše jméno zůstává v seznamu účastníků a nadále se vám zobrazuje veškerý obsah, který je na schůzce sdílen.

Pokud jste připojeni k náhlavní soupravě Cisco, můžete také hovor ze náhlavní soupravy přijmout nebo odmítnout. Další informace naleznete v části Provádění a přijímání hovorů pomocí náhlavní soupravy Cisco 730 nebo Použijte náhlavní soupravu Cisco řady 500.

Pokud jste nastaveni na Unified CM a hovor přijímáte na svém stolním telefonu s podporou videa, můžete ve svém telefonu vidět sdílení obrazovky dané osoby. Pokud telefon nepodporuje video, zobrazí se sdílená obrazovka v aplikaci pro počítače.

1

Až budeš připraven/a hovor přijmout, klepni na Přijmout. Pokud ne, odmítni.

2

Pokud je vaše zařízení uzamčeno, přejetím prstem doprava z obrazovky uzamčení hovor přijmete.


 

Pokud jsi v Číně, klepni na oznámení o příchozím hovoru a odemkni obrazovku. Pak uvidíš, kdo ti volá. Klepnutím na Přijmout hovor přijmete.

3

Když přijmete hovor, sluchátko se používá pro zvuk. Chcete-li přepnout na reproduktor, klepněte na možnost a vyberte ji.


 
Chcete-li odpovědět na každý hovor pomocí reproduktoru, klepněte na svůj profilový obrázek, vyberte položky Nastavení > Zvuk a poté zapněte možnost Přijímat hovory se zapnutým reproduktorem.

Když odpovíteAplikace Webexhovor, máte možnost hovor přijmout pouze pomocí videa nebo zvuku. Pokud je obrazovka uzamčena, odemkněte ji před přijetím hovoru.

1

Klepnutím zvednete hovor s videem.

  • Chcete-li hovor přijmout pouze se zvukem, klepněte na
  • Chcete-li hovor odmítnout, klepněte na

 

Když přijmete hovor, sluchátko se používá pro zvuk. Chcete-li přepnout na reproduktor, klepněte na možnost a vyberte ji.

Chcete-li odpovědět na každý hovor pomocí reproduktoru, klepněte na svou profilovou fotku, vyberte položky Nastavení > Zvuk a poté zapněte možnost Přijímat hovory se zapnutým reproduktorem.

1

Klikněte, až budete připraveni hovor přijmout nebo jej odmítnout.