1

Otevřete nastavení ze svého profilového obrázku a klikněte na možnost Zařízení > Pokročilá nastavení.

2

Zaškrtněte políčko Automaticky se připojovat k zařízením pro automatické připojení k nejbližšímu zařízení Webex v místnosti.

3

V části Nastavení připojení zaškrtněte políčko K detekci zařízení použít mikrofon.

Aplikace Webex používá mikrofon k detekci zařízení pouze v případě, že zařízení ručně vyhledáte nebo použijete detekci Wi-Fi. Pokud vaše organizace nemá žádná zařízení Webex, aplikace Webex nepoužívá mikrofon pro detekci zařízení.

4

Zaškrtněte políčko Použít síť Wi-Fi k vyhledání zařízení poblíž pro použití informací o sítích Wi-Fi ve vašem okolí k vyhledání blízkých zařízení Webex.

5

Klikněte na možnost Uložit.

1

Otevřete předvolby ze svého profilového obrázku a klikněte na možnost Zařízení > Pokročilá nastavení.

2

Zaškrtněte políčko Automaticky se připojovat k zařízením pro automatické připojení k nejbližšímu zařízení Webex v místnosti.

3

V části Nastavení připojení zaškrtněte políčko K detekci zařízení použít mikrofon.

Aplikace Webex používá mikrofon k detekci zařízení pouze v případě, že zařízení ručně vyhledáte nebo použijete detekci Wi-Fi. Pokud vaše organizace nemá žádná zařízení Webex, aplikace Webex nepoužívá mikrofon pro detekci zařízení.

4

Zaškrtněte políčko Použít síť Wi-Fi k vyhledání zařízení poblíž pro použití informací o sítích Wi-Fi ve vašem okolí k vyhledání blízkých zařízení Webex.

5

Klikněte na tlačítko OK.

Pokud se aplikace Webex nepřipojí k zařízení automaticky, můžete se k zařízení připojit ručně. Stačí vyhledat zařízení v aplikaci, poté zadat kód PIN, který se zobrazí na zařízení, a jste připojeni. Pokud aplikace Webex nemůže zařízení najít, můžete se k němu připojit pomocí 9místného kódu a zadáním kódu PIN. Kód PIN pouze ověří, že se připojujete ke správnému zařízení, protože musíte být blízko zařízení, abyste viděli kód PIN na obrazovce.

1

V záhlaví aplikace kliknutím na možnost Připojit se k zařízení zobrazte seznam zařízení v okolí a ze seznamu vyberte zařízení, které chcete použít.


 

Pokud vyberete možnost Hledat zařízení, můžete vyhledat zařízení podle názvu a zobrazí se také seznam naposledy připojených zařízení, ke kterým jste se připojili dříve.

Pokud se zařízení nezobrazuje ve výsledcích hledání nebo se nemůžete připojit k síti a zařízení ani vyhledat, klikněte na možnost Připojit pomocí 9místného kódu. Poté zadejte kód v zařízení a klikněte na možnost Další.

2

Když se na zařízení zobrazí kód PIN, stačí ho zadat v aplikaci Webex. Pokud jste v zasedací místnosti s několika lidmi, všichni použijete k připojení aplikace k zařízení stejný kód PIN.


 

Musíte zadat kód PIN, který se zobrazí na zařízení. Kód PIN hostitele nelze použít pro Webex Meetings.


 

Pin zůstane v platnosti po dobu 5 minut po prvním zobrazení. Pokud tedy vytvoříte úspěšné připojení, nebudete požádáni o PIN v žádných dalších pokusech během této 5minutové lhůty.

Pokud se pokusíte připojit po 5 minutách, musíte zadat nový kód PIN.

Pokud se aplikace Webex nepřipojí k zařízení automaticky, můžete se k zařízení připojit ručně. Stačí vyhledat zařízení v aplikaci, poté zadat kód PIN, který se zobrazí na zařízení, a jste připojeni. Pokud aplikace Webex nemůže zařízení najít, můžete se k němu připojit pomocí 9místného kódu a zadáním kódu PIN. Kód PIN pouze ověří, že se připojujete ke správnému zařízení, protože musíte být blízko zařízení, abyste viděli kód PIN na obrazovce.

1

Klepněte na svůj profilový obrázek, klepněte na možnost Zařízení a zapněte Možnost ručního připojení.

2

V seznamu prostorů vyberte možnost Připojit k zařízení, zobrazte seznam blízkých zařízení a ze seznamu vyberte zařízení, které chcete použít.


 

Zařízení můžete vyhledat podle názvu a zobrazí se také seznam naposledy připojených zařízení, ke kterým jste se připojili dříve.

Pokud se zařízení nezobrazuje ve výsledcích hledání nebo se nemůžete připojit k síti a zařízení ani vyhledat, klepněte na možnost Připojit pomocí 9místného kódu. Poté zadejte kód v zařízení a klepněte na možnost Další.

3

Když se na zařízení zobrazí kód PIN, stačí ho zadat v aplikaci Webex. Pokud jste v zasedací místnosti s několika lidmi, všichni použijete k připojení aplikace k zařízení stejný kód PIN.


 

Musíte zadat kód PIN, který se zobrazí na zařízení, nemůžete použít kód PIN hostitele pro Webex Meetings.


 

Pin zůstane v platnosti po dobu 5 minut po prvním zobrazení. Pokud tedy vytvoříte úspěšné připojení, nebudete požádáni o PIN v žádných dalších pokusech během této 5minutové lhůty.

Pokud se pokusíte připojit po 5 minutách, musíte zadat nový kód PIN.

Pokud se aplikace Webex nepřipojí k zařízení automaticky, můžete se k zařízení připojit ručně. Stačí vyhledat zařízení v aplikaci, poté zadat kód PIN, který se zobrazí na zařízení, a jste připojeni. Pokud aplikace Webex nemůže zařízení najít, můžete se k němu připojit pomocí 9místného kódu a zadáním kódu PIN. Kód PIN pouze ověří, že se připojujete ke správnému zařízení, protože musíte být blízko zařízení, abyste viděli kód PIN na obrazovce.
1

Klikněte na možnost Připojit k zařízení.

2

Zadejte název zařízení, které chcete použít, nebo vyberte zařízení ze seznamu Poslední zařízení.

3

Když se na zařízení zobrazí kód PIN, stačí ho zadat v aplikaci Webex.

Jakmile se připojíte k zařízení, aplikace zůstane připojena k zařízení, zatímco prohlížeč zůstane otevřený.


 

Když se připojíte k Webex Board, můžete nyní otevřít prostor z aplikace Webex na Webex Board.

Dostupná zařízení aplikace Webex můžete vyhledávat pomocí ultrazvuku nebo sítě Wi-Fi. Připojte se k blízkým zařízením pomocí aplikace Webex a můžete zobrazit a sdílet obsah během schůzek.
1

V záhlaví aplikace klikněte na svůj profilový obrázek, zvolte možnost Nastavení > Zařízení a rozhodněte se, jak chcete vyhledat dostupná zařízení.

  • Použití ultrazvuku je výchozí volbou a je dobrou volbou, pokud jste ve stejné místnosti jako zařízení, ke kterému se chcete připojit. Pokud se tedy ke stejnému zařízení připojujete konzistentně ze stolu nebo konferenční místnosti, nechte tuto možnost vybranou. Pokud jste ale v kanceláři s velkým množstvím dostupných zařízení, pravděpodobně budete chtít vypnout možnost Připojit se k nejbližšímu zařízení automaticky. K zařízení se budete moci připojit ručně.
  • Možnost Použít Wi-Fi je dostupná jenom v případě, že ji pro vaši organizaci nastavil správce. Informace o síti Wi-Fi se používají k zobrazení seznamu zařízení, která jsou v dosahu. Aplikace může vypsat až pět blízkých zařízení, i když ultrazvukové připojení nefunguje.
2

V záhlaví aplikace klikněte na možnost Připojit k zařízení, aby se automaticky vyhledávala blízká zařízení pomocí ultrazvuku nebo Wi-Fi.

Pokud požadované zařízení v seznamu nevidíte, vyberte možnost Vyhledat zařízení a zadejte název zařízení, které chcete použít.

Dostupná zařízení aplikace Webex můžete vyhledávat pomocí ultrazvuku nebo sítě Wi-Fi. Připojte se k blízkým zařízením pomocí aplikace Webex a můžete zobrazit a sdílet obsah během schůzek.
1

V záhlaví aplikace klikněte na svůj profilový obrázek, zvolte možnost Předvolby > Zařízení a rozhodněte se, jak chcete vyhledat dostupná zařízení.

  • Použití ultrazvuku je výchozí volbou a je dobrou volbou, pokud jste ve stejné místnosti jako zařízení, ke kterému se chcete připojit. Pokud se tedy ke stejnému zařízení připojujete konzistentně ze stolu nebo konferenční místnosti, nechte tuto možnost vybranou. Pokud jste ale v kanceláři s velkým množstvím dostupných zařízení, pravděpodobně budete chtít vypnout možnost Připojit se k nejbližšímu zařízení automaticky. K zařízení se budete moci připojit ručně.
  • Možnost Použít Wi-Fi je dostupná jenom v případě, že ji pro vaši organizaci nastavil správce. Informace o síti Wi-Fi se používají k zobrazení seznamu zařízení, která jsou v dosahu. Aplikace může vypsat až pět blízkých zařízení, i když ultrazvukové připojení nefunguje.
2

V záhlaví aplikace klikněte na možnost Připojit k zařízení, aby se automaticky vyhledávala blízká zařízení.

Pokud požadované zařízení v seznamu nevidíte, vyberte možnost Vyhledat zařízení a zadejte název zařízení, které chcete použít.

Dostupná zařízení aplikace Webex můžete vyhledávat pomocí ultrazvuku nebo sítě Wi-Fi. Připojte se k blízkým zařízením pomocí aplikace Webex a můžete zobrazit a sdílet obsah během schůzek.
1

Klepněte na svůj profilový obrázek, vyberte možnost Zařízení a zapněte možnost Použít ultrazvuk.

To je dobrá volba, pokud jste ve stejné místnosti jako zařízení, ke kterému se chcete připojit. Pokud jste ale v kanceláři s velkým množstvím dostupných zařízení, můžete chtít vypnout možnost Automaticky připojit. K zařízení se budete moci připojit ručně.

2

Klepnutím na možnost Dostupné zařízení zobrazíte zařízení v okolí a poté se klepnutím na možnost Připojit k zařízení připojíte.

Pokud k telefonování používáte aplikaci Webex, můžete stolní telefon nastavit jako výchozí možnost při volání z aplikace. Vytočte číslo z aplikace a hovor bude probíhat přes telefon. Pokud máte více telefonních linek, můžete změnit aktivní linku pro volání.

Vyberte možnost Připojit k zařízení a vyberte svůj telefon z jedné z možností Osobní zařízení.


 

Pokud jste připojeni ke stolnímu telefonu, ale chcete místo toho použít aplikaci Webex, klikněte před vytáčením na položku a poté vyberte možnost Můj počítač.

Co dělat dál

Vytvořte si vlastní název stolního telefonu. Najeďte myší na popis telefonu a kliknutím ho upravte. Jedinečné popisy jsou užitečné zejména v případě, že máte k aplikaci připojený více než jeden stolní telefon.