Tato funkce je k dispozici pro síťové záznamy ve formátu MP4 zaměřené na video.

Tato funkce není k dispozici pro datová centra v Číně ani pro weby Video Platform verze 1.0. Weby Webex s oprávněním FedRAMP musí upgradovat na Webex, aby získaly funkci s videoplatformou verze 2.0. Požadavky na prohlížeč naleznete zde Podpora prohlížeče pro síťové záznamy MP4 zaměřené na video .

Pokud jste během schůzky, webináře nebo události sdíleli videosoubor pomocí funkce Sdílet soubor, záznam MP4 se neukládá ve formátu zaměřeném na video.


 

Oříznutý záznam je dostupný pouze při přehrávání ze stránek Webex nebo pomocí přístupového odkazu k záznamu. Po stažení a přehrání je k dispozici celý záznam.

1

Přihlaste se k webu služby Webex a přejděte na možnost Záznamy.

2

Vyhledejte záznam, který chcete upravit, a vyberte její název.

3

Klikněte na Přehrát a vyberte možnost Upravit rozsah přehrávání v pravém dolním rohu obrazovky.

4

Chcete-li oříznout začátek záznamu, vyberte možnost Náhled rozsahu přehrávání chcete-li začít přehrávat záznam. Když určíte, kde má být nahrávání zahájeno, vyberte možnost Pozastavit a tam přetáhněte ovládací prvek přehrávání.

5

Chcete-li oříznout konec záznamu, vyberte možnost Náhled rozsahu přehrávání chcete-li začít přehrávat záznam. Přetažením hledácí lišty určete, kde má nahrávka skončit. Když najdete koncový bod, vyberte možnost Pozastavit a tam přetáhněte koncový ovládací prvek přehrávání.

6

Vyberte Uložit rozsah přehrávání a ukončete okno schůzky.

7

V části Záznamy klikněte na záznam a znovu jej otevřete, abyste se ujistili, že začíná a končí tam, kde očekáváte.

Pokud chcete provedené změny vrátit zpět, vyberte možnost Upravit rozsah přehrávání, potom obnovit původní rozsah přehrávání.