Deze functie is beschikbaar voor videogerichte MP4-opnamen via het netwerk.

De functie is niet beschikbaar voor datacenters in China of sites met videoplatformversie 1.0. FedRAMP-geautoriseerde Webex-sites moeten upgraden naar Webex voor de overheid om de functie met videoplatform versie 2.0 te krijgen. Zie voor browservereisten: Browserondersteuning voor op video gebaseerde MP4-opnamen in het netwerk .

Als u tijdens de vergadering, webinar of gebeurtenis een videobestand hebt gedeeld met Bestand delen, wordt de MP4-opname niet opgeslagen in een videogerichte indeling.


 

De ingekorte opname is alleen beschikbaar wanneer deze wordt afgespeeld via de Webex-site of de opnamekoppeling. Wanneer de opname is gedownload en afgespeeld, is de volledige opname beschikbaar.

1

Meld u aan bij uw Webex-site en ga naar Opnamen.

2

Zoek de opname die u wilt bewerken en selecteer de naam.

3

Klik op Afspelen en selecteer Afspeelbereik bewerken rechtsonder in het scherm.

4

Als u het begin van de opname wilt inkorten, selecteert u Voorbeeld afspeelbereik weergeven om de opname af te spelen. Wanneer u bepaalt waar u de opname wilt starten, selecteert u Onderbreken en sleep de startcontrole voor afspelen naar daar.

5

Als u het einde van de opname wilt inkorten, selecteert u Voorbeeld afspeelbereik weergeven om de opname af te spelen. Sleep de zoekbalk om te bepalen waar u de opname wilt beëindigen. Wanneer u het eindpunt vindt, selecteert u Onderbreken en sleep de afspeelbediening ernaartoe.

6

Selecteer Afspeelbereik opslaan en sluit het vergaderingsvenster.

7

Klik in Opnamen op en open de opname opnieuw om ervoor te zorgen dat deze begint en eindigt waar u verwacht.

Als u de aangebrachte wijzigingen wilt herstellen, selecteert u Afspeelbereik bewerken, dan Oorspronkelijk afspeelbereik herstellen.