Funktionen är tillgänglig för videocentrerade nätverksbaserade MP4-inspelningar.

Funktionen är inte tillgänglig för datacenter på webbplatser med version 1.0 av videoplattformen eller Kina. FedRAMP-auktoriserade Webex-webbplatser måste uppgradera till Webex för att myndigheter ska kunna få funktionen med videoplattform version 2.0. För webbläsarkrav, se Webbläsarstöd för videocentrerade nätverksbaserade MP4-inspelningar.

Om du delade en videofil med Dela fil under mötet, webbsinareller händelse, kommer MP4-inspelningen inte att sparas i videocentrerat format.


Den beskurna inspelningen är endast tillgänglig när den spelas upp från Webex-webbplatsen eller inspelningslänken. När den hämtas och spelas upp är den fullständiga inspelningen tillgänglig.

1

Logga in på din Webex-webbplats och gå till Inspelningar.

2

Leta upp inspelningen som du vill redigera och välj dess namn.

3

Klicka Spela upp och välj Redigera uppspelningsintervall i det nedre högra högra fönstret på skärmen.

4

Om du vill beskära början av inspelningen väljer du Förhandsgranska uppspelningsintervall för att börja spela upp inspelningen. När du bestämmer var du vill att inspelningen ska starta väljer du Pausa och drar uppspelningsstartskontrollen därifrån.

5

Om du vill beskära slutet på inspelningen väljer du Förhandsgranska uppspelningsintervall för att börja spela upp inspelningen. Dra sökfältet för att avgöra var du vill att inspelningen ska avslutas. När du hittar startpunkten väljer du Pausaoch drar uppspelningsslutkontrollendärifrån.

6

Välj Spara uppspelningsintervall och avsluta mötesfönstret.

7

Från Inspelningar klickardu och öppnar inspelningen igen för att se till att den startar och slutar där du förväntar dig att den ska sluta.

Om du vill återställa de ändringar som du har gjort väljer du Redigera uppspelningsintervall och sedan Återställ det ursprungliga uppspelningsintervallet .