Než začnete

Musíte mít účet s přístupem správce nebo spolusežce ke konzole pro správu boxů.

1

Pomocí kroků v Nastavení aplikací pro vaši enterprise povolte oficiální aplikace Box a aplikace třetích stran.

2

Zvolte volbu pro stav aplikace:

  • Zakázáno– Uživatelé nemohou přistupovat k aplikaci ani ji používat.
  • Kdispozici – Uživatelé mohou aplikaci kdykoli nainstalovat a používat.
  • Přidáno vevýchozím nastavení – Aplikace se automaticky nainstaluje pro uživatele a je k dispozici pro jejich použití.
3

Pomocí kroků v části Instalace doporučených aplikací v rozlehlé síti vyberte Sdílet ve Webexu a dalších aplikacích, které chcete zobrazit uživatelům Boxu ve vašich organizacích.

4

Pokud chcete, aby uživatelé viděli události Sdílení s Webexem v oblasti Náhled souborů v poli, zapněte možnost Povolit stream aktivit pole.

Zde je příklad konfigurační obrazovky v boxu s povolenými přepínači a stavem Přidat ve výchozím nastavení.

Co dělat dál

Po integraci "Sdílet ve Webexu" s Boxem mohou uživatelé vytvořit prostor, zahájit schůzku nebo naplánovat schůzku s ostatními. Po zpřístupnění z konzoly pro správu si možná budou muset vybrat Sdílet ve Webexu jako aplikaci v boxu. Další informace o koncových uživatelích, kteří chtějí tuto integraci používat, najdete v tématu Spolupráce s Webexem z pole.