Innan du börjar

Du måste ha ett konto med administratörs- eller samadministratörsåtkomst till Box Admin Console.

1

Använd stegen i Programinställningar för ditt företag för att aktivera officiella Box-appar och tredjepartsappar.

2

Välj ett alternativ för appens status:

  • Inaktiverat– användare kan inte komma åt eller använda appen.
  • Tillgänglig– användare kan installera och använda appen när som helst.
  • Tillagdsom standard – appen installeras automatiskt för användare och är tillgänglig för deras användning.
3

Använd stegen i Installera rekommenderade appar i ditt företag för att välja Dela i Webex och andra appar som du vill visa upp för Box-användare i dina organisationer.

4

Aktivera rutans aktivitetsström om du vill att dina användare ska se Dela till Webex-händelser i sitt filförhandsgranskningsområde i Box.

Här är ett exempel på konfigurationsskärmen i Box där både växlingar är aktiverade och statusen Tillagd som standard.

Nästa steg

När du har integrerat "Dela i Webex" med Box kan användare skapa ett utrymme, starta ett möte eller schemalägga ett möte med andra. De kan behöva välja Dela i Webex som en app i Box när du har gjort den tillgänglig från administratörskonsolen. Se Samarbeta med Webex från Box för mer information om slutanvändare som vill använda den här integreringen.