Przed rozpoczęciem

Musisz mieć konto z administratorem lub współadministratorem dostępu do Konsoli administracyjnej pola.

1

Aby włączyć oficjalne aplikacje Box i aplikacje innych firm, należy wykonać czynności opisane w ustawieniach aplikacji dla przedsiębiorstw.

2

Wybierz opcję stanu aplikacji:

  • Wyłączone— użytkownicy nie mogą uzyskiwać dostępu do aplikacji ani z niej korzystać.
  • Dostępne— użytkownicy mogą zainstalować i korzystać z aplikacji w dowolnym momencie.
  • Domyślniedodawany — aplikacja jest automatycznie instalowana dla użytkowników i dostępna do ich użycia.
3

Aby wybrać pozycję Udostępnij w programie Webex i innych aplikacjach, które mają być wyświetlane użytkownikom box w organizacjach, należy wykonać czynności opisane w obszarze Instalowanie zalecanych aplikacji w przedsiębiorstwie.

4

Włącz strumień aktywności pola, jeśli chcesz, aby użytkownicy zobaczyli zdarzenia udostępnienia webexowi w obszarze Podgląd plików w polu.

Oto przykład ekranu konfiguracji w polu z włączonymi przełącznikami i stanem Dodane domyślnie.

Co robić dalej

Po zintegrowaniu programu "Udostępnij w programie Webex" z witryną Box użytkownicy mogą utworzyć spację, rozpocząć spotkanie lub zaplanować spotkanie z innymi osobami. Być może będą musieli wybrać opcję Udostępnij w webex jako aplikację w polu po udostępnieniu jej w konsoli administracyjnej. Aby uzyskać więcej informacji na temat użytkowników końcowych, którzy chcą korzystać z tej integracji, zobacz Współpraca z webexem z pola Box.