Pre nego što počneš

Morate imati nalog sa administratorom ili ko-admin pristupom Konzoli za upravljanje kutijama.

1

Koristite korake u okviru postavki aplikacije za preduzeće da biste omogućili zvanične aplikacije box i aplikacije nezavisnih proizvođača.

2

Odaberite opciju za status aplikacije:

  • Onemogućeno– Korisnici ne mogu da pristupe aplikaciji niti da je koriste.
  • Dostupno– Korisnici mogu da instaliraju i koriste aplikaciju u bilo kom trenutku.
  • Podrazumevano dodato– Aplikacija se automatski instalira za korisnike i dostupna je za njihovu upotrebu.
3

Koristite korake u instaliranju preporučenih aplikacija u preduzeću da biste izabrali opciju Deli u programu Webex i svim drugim aplikacijama koje želite da prikažete za korisnike Box okruženja u vašim organizacijama.

4

Prebacite se na opciju "Omogući tok aktivnosti okvira" ako želite da korisnici vide događaje "Deljenje sa Webeksom" u oblasti "Pregled datoteka" u okviru.

Evo primera ekrana za konfiguraciju u okviru sa omogućenim preklopnicima i statusom "Podrazumevano dodato".

Šta dalje

Nakon što integrišete "Deli u Webexu" sa Box-om, korisnici mogu da kreiraju prostor, započnu sastanak ili zakažu sastanak sa drugima. Možda će morati da odaberu opciju "Deljenje u Webexu" kao aplikaciju u okviru kada je budete učinili dostupnom na administratorska konzola. Više informacija o krajnjim korisnicima koji žele da koriste ovu integraciju potražite u članku Saradnja sa Webex-om iz box-a.