Før du starter

Du må ha en konto med tilgangsnivået for administrator eller medadministrator til Box Admin Console.

1

Bruk fremgangsmåten i Programinnstillinger for bedriften din for å aktivere offisielle Box-apper og tredjepartsapper.

2

Velg et alternativ for appens Status:

  • Deaktivert – Brukere kan ikke få tilgang til eller bruke appen.
  • Tilgjengelig – Brukere kan installere og bruke appen når som helst.
  • Lagt til som standard – Appen installeres automatisk for brukere og er tilgjengelig for bruk.
3

Bruk fremgangsmåten i Installere anbefalte apper i bedriften din for å velge Del i Webex og andre apper du vil at skal vises for Box-brukere i organisasjonene dine.

4

Slå på Aktiver Box-aktivitetsstrøm hvis du vil at brukerne skal se Del i Webex-hendelser i filforhåndsvisningsområdet i Box.

Her er et eksempel på konfigurasjonsskjermbildet i Box med begge veksleknappene aktivert og statusen Lagt til som standard.

Hva nå?

Når du har integrert Del i Webex med Box, kan brukere opprette et område, starte et møte eller planlegge et møte med andre. De må kanskje velge Del i Webex som en app i Box når du har gjort den tilgjengelig fra administrasjonskonsollen. Se Samarbeide med Webex fra Box hvis du vil ha mer informasjon om sluttbrukere som vil bruke denne integreringen.