Ktokoľvek môže zdieľať a komentovať obsah schôdze. Zdieľať a komentovať obsah na stretnutiach, webových seminároch a podujatiach môžu iba prezentujúci.


 
Táto funkcia nie je dostupná pre webináre v zobrazení webového vysielania.

Na stretnutiach môžete anotovať niekoľko vecí; môžete napríklad zdieľať svoju obrazovku a komentovať všetko, čo je na nej viditeľné. Na schôdzu môžete nahrať aj dokument, na ktorý môžete pridať poznámky s účastníkmi schôdze. Viac informácií o zdieľaní obsahu nájdete tu: Zdieľajte obsah na stretnutiach Webex, webinároch Webex a udalostiach Webex (klasické).

Ak chcete spolupracovať a používať tabuľu na stretnutí, pozrite si časť Použite tabuľu v Webex Meetings .

Skôr ako začnete pridávať poznámky, musíte povoliť panel s nástrojmi Poznámky jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • Ak zdieľate svoju obrazovku, prejdite na panel ovládacích prvkov na pravej strane obrazovky a kliknite Komentovať.

  • Ak zdieľate dokument, ale nie svoju obrazovku, kliknite Anotácia na ovládacom paneli v hornej časti.

V hornej časti vašej schôdze sa zobrazí panel s nástrojmi Poznámky. Podrobný zoznam možností anotácií nájdete v tabuľke s nástrojmi anotácie nižšie.

1

Kliknite Súbor > Otvoriť a zdieľať.

2

Prejdite do umiestnenia súboru.

3

Vyberte súbor a kliknite OTVORENÉ.

Ak chcete zmeniť stránku, ktorú si prezeráte, môžete:

  • Kliknutím na miniatúru stránky vyberte stránku, ktorú chcete zobraziť.

  • Vyberte miniatúru strany a potom použite šípky nahor a nadol na klávesnici.

  • Kliknite na šípky nad a pod aktuálnym číslom strany na malom paneli nástrojov vľavo.

  • Kliknite na číslo strany na malom paneli nástrojov vľavo a zadajte požadovanú stranu.

4

Ak chcete zastaviť zdieľanie, kliknite na šípku rozbaľovacej ponuky vedľa názvu dokumentu a potom kliknite na tlačidlo zavrieť. Ak zdieľate viacero dokumentov, musíte to urobiť pre každý z nich.

1

Umožniť všetkým účastníkom pridávať poznámky k obsahu počas stretnutia alebo školenia na Účastník menu, vyberte Prideliť oprávnenia, vyberte Všetci účastníci > Ovládacie prvkya skontrolujte Komentovať zaškrtávacie políčko.

Počas webinára alebo udalosti kliknite Zobraziť panel s ponukami a na Účastník menu, vyberte Prideliť oprávnenia. Kliknite Všetci Panelisti, kliknite na Ovládacie prvky a potom skontrolujte Komentovať zaškrtávacie políčko.

2

Ak chcete konkrétnemu účastníkovi povoliť anotáciu, v Účastníci v zozname, kliknite pravým tlačidlom myši na meno osoby a vyberte Povoliť anotáciu.

Môžete tiež použiť prepínač anotácií z panela s nástrojmi Poznámky, aby ste povolili alebo zakázali anotácie pre všetkých účastníkov schôdze. Ak kliknete na šípku doprava, môžete povoliť poznámky pre konkrétnych účastníkov schôdze.

Hostitelia môžu anotovať zdieľaný obsah. Ak ste účastníkom a hostiteľ vám umožňuje anotovať zdieľaný obsah, môžete kresliť a pridávať tvary aj do obsahu, ktorý sa zdieľa.

 

Podrobnosti o všetkých dostupných možnostiach nájdete v tabuľke s nástrojmi Poznámky nižšie.

1

Ak chcete nakresliť anotáciu, vyberte jednu z možností na paneli nástrojov Poznámky.

2

Stlačte ľavé tlačidlo myši a ťahaním myši kreslite. Môžete kresliť po sebe idúce poznámky.


 

Uistite sa, že kurzor je v režime kreslenia a nie v režime pohybu . Ak ste napríklad vybrali štvorcový tvar na paneli s nástrojmi, posúvajte kurzor, kým sa nezmení na kurzor kreslenia .

Ak chcete pokračovať v kreslení priamo na anotáciu, ktorú ste práve nakreslili, podržte stlačené tlačidlo Ctrl stlačte kláves Windows (kláves Command na Macu), aby ste kurzor prepli do režimu kreslenia, stlačte ľavé tlačidlo myši a ťahaním kreslite.


 

Anotácie môže presúvať iba účastník s rolou prezentujúceho.

Tu sa dozviete, ako odovzdať úlohu prezentujúceho: https://help.webex.com/WBX1800/

1

Ak chcete posunúť tvar, umiestnite kurzor myši nad okraj tvaru, kým sa kurzor nezmení na pohybový kurzora potom presuňte tvar na nové miesto.

2

Ak chcete presunúť čiaru, kresbu perom alebo text, umiestnite kurzor myši priamo na ne, kým sa kurzor nezmení na pohybový kurzora potom presuňte anotáciu na nové miesto.

Ak chcete uložiť obsah, postupujte podľa týchto krokov.


 
Po skončení stretnutia alebo udalosti sa všetky neuložené dokumenty stratia.
1

Zo zoznamu vyberte dokument, ktorý chcete uložiť.

2

Kliknite na Uložiťz panela nástrojov Poznámky vľavo.

3

Prejdite na miesto, kam chcete súbor uložiť.

4

Pomenujte súbor a vyberte Portable Document Format (*.pdf).

5

Kliknite Uložiť.

Na anotovanie zdieľaného obsahu použite nástroje na anotácie.

Nástroj

Opis

Kliknutím povolíte a zakážete anotáciu pre všetkých účastníkov.

Kliknite > rozbaľte ponuku Poznámky, kde môžete konkrétnym účastníkom povoliť pridávanie poznámok.

Upútajte pozornosť na konkrétny bod na obrazovke pomocou ukazovateľa. Ukazovateľ šípky obsahuje vaše meno .

Ak používate systém Windows, kliknutím na šípku vyberte laserové ukazovátko.

Pridajte text k zdieľanému obsahu.

Zmeňte farbu výberom najprv.

Nakreslite rovné čiary, aby ste podčiarkli obsah alebo naň upozornili. Potiahnutím myši nakreslite čiaru.

Ak používate systém Windows, kliknite na šípku a vyberte jednu alebo dvojitú šípku.

Zmeňte farbu výberom najprv.

Nakreslite štvorec.

Ak používate systém Windows, kliknutím na šípku nakreslite ovál, značku začiarknutia alebo značku x.

Zmeňte farbu výberom najprv.

Kreslite voľnou rukou pomocou pera.

Ak používate Windows, kliknite na šípku a kreslite ceruzkou.

Zmeňte farbu kliknutím najprv.

Zmeňte farbu textu, čiar, tvarov a nástroja pero alebo ceruzku.

Kliknutím na šípku vyberte farbu.

Vymažte anotáciu výberom gumy a následným výberom anotácie.

Ak používate systém Windows, kliknutím na šípku doprava vymažete všetky anotácie alebo iba ich.

Uložte si anotácie.


 

Po skončení stretnutia sa neuložené anotácie stratia.