Svako može da deli sadržaj i hvata beleške na sastanku. Samo izlagači mogu da dele sadržaj i hvataju beleške na sastancima, vebinarima i događajima.


 
Ova funkcija nije dostupna za vebinare u prikazu vebkasta.

Možete da hvatate beleške za nekoliko stvari u sastancima; Na primer, možete da delite svoj ekran i hvatate beleške šta god je na njega vidljivo. Takođe možete da otpremite dokument u sastanak da biste hvatali beleške sa učesnicima sastanka. Saznajte više o deljenju sadržaja ovde: Delite sadržaj u Webex Meetings, Webex Webinars i Webex Events (klasični).

Da biste sarađivali zajedno i koristili belu tablu na sastanku, pogledajte članak Korišćenje bele table u Webex Meetings .

Da biste mogli da počnete da hvatate beleške, potrebno je da omogućite traku sa alatkama za hvatanje beležaka na jedan od sledećih načina:

  • Ako delite ekran, idite na tablu "Kontrole" sa desne strane ekrana i kliknite na "Hvataj beleške".

  • Ako delite dokument, ali ne i ekran, kliknite na "Beleške " na panelu "Kontrole" na vrhu.

Traka sa alatkama za hvatanje beležaka pojavljuje se na vrhu vašeg sastanka. U nastavku pogledajte tabelu "Beleške u traci sa alatkama" za detaljnu listu opcija za hvatanje beležaka.

1

Kliknite na dugme > otvori i deli.

2

Idite do lokacije datoteke.

3

Izaberite datoteku i kliknite na "Otvori ".

Da biste promenili koju stranicu gledate možete da:

  • Izaberite stranicu koju želite da pregledate klikom na sličicu stranice.

  • Izaberite sličicu stranice, a zatim koristite strelice nagore i nadole na tastaturi.

  • Kliknite na strelice iznad i ispod trenutnog broja stranice sa male trake sa alatkama sa leve strane.

  • Kliknite na broj stranice u maloj traci sa alatkama sa leve strane i unesite stranicu koju želite.

4

Da biste zaustavili deljenje, kliknite na padajuću strelicu pored imena dokumenta, a zatim kliknite na dugme "Zatvori". Ako delite više dokumenata, to morate da uradite za svaki od njih.

1

Da biste dozvolili svim učesnicima da dodaju beleške u sadržaj tokom sastanka ili sesija obuke, u meniju "Učesnici" izaberite stavku "Dodeli privilegije", izaberite stavku "Dodeli privilegije>" i proverite prozor Hvatanje beležaka polje za potvrdu.

Tokom vebinara ili događaja izaberite stavku Prikaži traku menija i u meniju učesnika izaberite stavku Dodeli privilegije. Izaberite stavku Svi panelisti, kliknite na karticu Kontrole , a zatim proverite stranicu Beleške polje za potvrdu.

2

Da biste dozvolili određenom učesniku da hvata beleške, na listi učesnika desni klik ime osobe i izaberite "Dozvoli" da biste hvatali beleške.

Takođe možete da koristite preklopnik beleški sa trake sa alatkama za beleške da biste omogućili ili onemogućili beleške za sve učesnike sastanka. Ako kliknete na desnu strelicu, možete da omogućite beleške za određene učesnike sastanka.

Organizatori mogu da dodaju beleške u deljeni sadržaj. Ako ste učesnik i organizator vam omogućava da hvatate beleške u deljeni sadržaj, možete da nacrtate i dodate oblike sadržaju koji se deli i u sadržaj koji se deli.

 

Pogledajte tabelu "Hvataj beleške sa alatkama" u nastavku za detalje o svim vašim dostupnim opcijama.

1

Da biste nacrtali belešku, izaberite jednu od opcija na traci sa alatkama za beleške.

2

Pritisnite levo taster miša i prevucite miš da biste crtali. Možete da nacrtate uzastopne beleške.


 

Uverite se da je kursor u režimu crtanja i da ne pomerate režim . Na primer, ako ste izabrali oblik kvadrata na traci sa alatkama, pomerite kursor dok se ne promeni u kursor za crtanje .

Ako želite da nastavite da crtate direktno preko beleške koju ste upravo nacrtali, držite taster Ctrl u operativnom sistemu Windows (Komandni taster na Mac računaru) da biste prisilili kursor u režim crtanja, pritisnite levo taster miša i prevucite da biste crtali.


 

Samo učesnik sa ulogom izlagača može da pomera beleške.

Saznajte kako da ustupite ulogu izlagača ovde: https://help.webex.com/WBX1800/

1

Da biste premestili oblik, pređite kursorom preko ivice oblika dok se kursor ne promeni u kursor za premeštanje, a zatim prevucite oblik na njegovu novu lokaciju.

2

Da biste premestili liniju, crtanje ili tekst, zadržite pokazivač iznad njega dok se kursor ne promeni u kursor za premeštanje , a zatim prevucite belešku na novu lokaciju.

Pratite ove korake da biste sačuvali svoj sadržaj.


 
Svi nesačuvani dokumenti će biti izgubljeni kada se sastanak ili događaj završe.
1

Izaberite dokument koji želite da sačuvate sa liste.

2

Kliknite na dugme Sačuvaj sa trake sa alatkama za hvatanje beležaka sa leve strane.

3

Idite do tamo gde želite da sačuvate datoteku.

4

Imenujte datoteku i odaberite format prenosnog dokumenta (*.pdf).

5

Kliknite na Sačuvaj.

Koristite alatke za hvatanje beležaka za hvatanje beležaka u deljenom sadržaju.

Alatka

Opis

Kliknite da biste omogućili i onemogućili hvatanje beležaka za sve učesnike.

Kliknite > biste proširili meni "Beleške" u kome možete omogućiti određene particije za hvatanje beležaka.

Skrenite pažnju na određenu tačku na ekranu pokazivačem. Pokazivač u vidu strelice uključuje vaše ime .

Ako koristite Windows, kliknite na strelicu da biste izabrali laserski pokazivač.

Dodajte tekst u deljeni sadržaj.

Prvo promenite boju .

Nacrtajte strejte linije da biste podvucili sadržaj ili skrenete pažnju na njega. Prevucite miš da biste crtali liniju.

Ako koristite Windows, kliknite na strelicu i izaberite jedno ili dvostruki vrh strelice.

Prvo promenite boju .

Nacrtajte kvadrat.

Ako koristite Windows, kliknite na strelicu da biste nacrtali oval, znak za potvrdu ili x oznaku.

Prvo promenite boju .

Nacrtajte slobodnom šanom pomoću pera.

Ako ste na operativnom sistemu Windows, kliknite na strelicu za crtanje olovkom.

Promenite boju tako što ćete prvo kliknuti na .

Promenite boju teksta, linija, oblika i alatke olovke ili olovke.

Kliknite na strelicu da biste izabrali boju.

Izbrišite belešku izborom brisanja, a zatim izaberite belešku.

Ako koristite Windows, kliknite na desnu strelicu da biste izbrisali sve beleške ili samo njihove.

Sačuvajte svoje beleške.


 

Nesačuvane beleške se izgubljene kada se sastanak završi.