Můžete také vytvářet ankety ve Slido.

1

Výběrem možnosti Zobrazit > panely > Spravovat panely přidáte do schůzky panel dotazování.

2

Na stránce Spravovat panely vyberte Dotazování z dostupných panelů a klikněte na Přidat. Potom klikněte na OK.

3

Vyberte typ otázky z rozevíracího seznamu v části Otázky na panelu Dotazování.

 • Pokud chcete anketu s krátkým typem odpovědi, vyberte Krátká odpověď.
 • Vyberte Možnost Více možností – více odpovědí, pokud chcete anketu s více odpověďmi ze seznamu možností.
 • Vyberte Možnost Více možností – Jediná odpověď, pokud chcete anketu s jednou odpovědí ze seznamu možností.
4

Kliknutím na Nový vytvořte novou otázku.

5

Zadejte otázku do textového pole, které se zobrazí, a stiskněte Enter. Do zobrazícího se textového pole zadejte odpověď na otázku a stiskněte Enter.

6

(Volitelné) Tento postup opakujte pro co nejvíce otázek a odpovědí, které chcete přidat.

7

Klikněte na Otevřít anketu.

1

Výběrem možnosti Zobrazit > panely > Spravovat panely přidáte do schůzky panel dotazování.

2

Na stránce Spravovat panely vyberte Dotazování a klikněte na Přidat. Potom klikněte na OK.

3

Každou otázku a odpověď, kterou chcete vytvořit, přejděte na panel Dotazování.

 • Kliknutím na ikonu Přidat otázku přidáte novou otázku.

 • Kliknutím na ikonu Přidat odpověď přidáte novou odpověď.

4

Vyberte typ otázky z rozevíracího seznamu v části Otázky v panelu Dotazování pro každou otázku, kterou vytvoříte.

 • Pokud chcete ze seznamu možností vybrat více odpovědí, vyberte Více odpovědí.
 • Pokud chcete vybrat jednu odpověď ze seznamu možností, vyberte jednu odpověď.
 • Pokud chcete zadat krátkou odpověď, vyberte Krátká odpověď.
5

(Volitelné) Tento postup opakujte pro co nejvíce otázek a odpovědí, které chcete přidat.

6

Klikněte na Otevřít anketu.

Úkol

Akce

Otevření souboru dotazníku ankety pro zobrazení dotazníku na panelu dotazování

Vyberte Soubor > Otevřít otázky hlasování nebo vyberte ikonu Otevřít.

Změna typu otázky

Windows: Vyberte otázku, kterou chcete změnit, a pak vyberte nový typ otázky z rozevíracího seznamu. Kliknutím na Změnit typ změňte změnu.

Gumák: Výběrem možnosti Kliknutím sem změníte typ otázky, který se zobrazí pod každou otázkou.

Úprava otázky nebo odpovědi

Vyberte otázku nebo odpověď, klikněte na ikonu Upravit a proveďte změny.

Odstranění otázky nebo odpovědi

Vyberte otázku nebo odpověď a pak vyberte ikonu Odstranit.

Změna uspořádání otázek nebo odpovědí

Vyberte otázku nebo odpověď a pak vyberte ikonu Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.

Odstranění celého dotazníku

V dolní části panelu dotazování vyberte Vymazat vše.

Zobrazení časovače během dotazování

 1. Windows: V dolní části panelu dotazování vyberte Možnosti.

  Gumák: V pravé dolní části panelu Dotazování vyberte ikonu Možnosti.

 2. Zaškrtněte políčko Zobrazit, zadejte do pole Budík dobu a klikněte na OK .

Uložení dotazníku ankety

Vyberte Soubor > Uložit > dotazování nebo vyberte ikonu Uložit. Názvy souborů dotazníku ankety mají příponu ATP.

Otevření ankety

 1. Klikněte na Otevřít anketu.

 2. Kliknutím na Zavřít anketu anketu uzavřete. Pokud je anketa načasovaná, automaticky se zavře.

Sdílení výsledků ankety s účastníky

V části Sdílet s účastníky zaškrtněte políčko Výsledky hlasování nebo Jednotlivé výsledky a klikněte na Použít .

Určení možností pro výsledky hlasování

 1. Windows: V dolní části panelu dotazování vyberte Možnosti.

  Gumák: V pravé dolní části panelu Dotazování vyberte ikonu Možnosti.

 2. Zaškrtněte jedno nebo obě následující políčka:

  • Zaškrtněte políčko Zahrnout bez odpovědi a sdílejte počet lidí, kteří na otázku neodpověděli.

  • Zaškrtněte políčko Zobrazit počet odpovědí a sdílejte počet odpovědí, které každá odpověď obdržela.

Uložení výsledků ankety

Vyberte Soubor > Uložit > výsledkyankety nebo vyberte ikonu Uložit. Pokud chcete výsledky více anket uložit do jednoho souboru, vyberte Uložit > Všechny výsledky hlasování.

Výsledky ankety lze uložit buď jako skupinu, nebo jako jednotlivé účastníky. Ukládání jako skupina anonymizuje respondenty a zároveň ukládá, protože jednotliví účastníci identifikují respondenty podle jména. Výsledky skupiny i jednotlivých účastníků lze uložit buď do textu, nebo do .txt nebo hodnot oddělených čárkami nebo .csvsouborů.